Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Zakládání nových sborů

Proč právě zakládání sborů?

Především jde o Velké poslání církve přinést evangelium blízkým i vzdáleným (Mt 28,19-20) a ukazuje se, že zakládání sborů je jeden z nejúčinnějších způsobů, jak to v naší kultuře dělat.

                     Dr. Timothy Keller o tom napsal:

Usilovné, neustálé zakládání nových sborů je jedinou stěžejní strategií 1) pro početní růst těla Kristova ve městě a 2) pro celkovou neustálou obnovu a obrodu stávajících sborů v daném městě. Nic jiného - tedy ani masové evangelizace a evangelizační programy, mezidenominační aktivity a paracírkevní organizace, rostoucí megacírkve, církevní a sborové poradenství, ani proces obnovy církve nebude mít takový konzistentní pozitivní dopad jako dynamické, rozsáhlé zakládání dalších sborů.

                           (Why Plant Churches, ©2002 Timothy Keller, ©2009 Redeemer City to City.)

 • Apoštol Pavel zakládal sbory. Přicházel do měst (Sk 16,12), kde zakládal sbory, ve kterých ustanovoval starší sboru (Tt 1,5). Na základě jeho slov v listu Římanům se můžeme domnívat, že Pavel byl v tomto postupu systematický a jeho snahou bylo naplnit Kristovým evangeliem celé oblasti (Ř 15, 19). Pokud je v naší zemi odhadem do 5% praktikujících křesťanů, je v jistém slova smyslu naše situace velmi podobná situaci apoštola Pavla. 
 • Celosvětová statistika ukazuje, že rostoucími denominacemi jsou ty, které zakládají nové sbory. Zakládání sborů se jeví jako nejlepší způsob evangelizace v naší kultuře.
 • Mobilizuje se tak církev. Každý člen týmu pro zakládání sborů je nenahraditelný a stojí v první misijní linii. Stejně tak v případě, že sbor vyšle zakládací tým, musí mobilizovat další členy, aby zaujali jejich místa ve službách sboru. Bez této urgence by však mnozí tito lidé pravděpodobně nepřevzali zodpovědnost a nevykročili do služby.
 • Nově zakládané sbory netrpí tolik na vytváření subkultury, která se za dlouhé roky ve větších sborech přirozeně vytvořila. Nové lidi subkultura společenství neoslovuje, naopak je odrazuje a vzbuzuje v nich pocit uzavřeného společenství, se kterým nemají mnoho společného.
 • S argumentem, že dnes potřebujeme především revitalizovat stávající sbory, lze jen souhlasit. Zakládání sborů však paradoxně pomáhá stávajícím mateřským sborům nacházet nové cesty, způsoby, formy jak oslovit lidi, a tak slouží k revitalizaci stávajících větších sborů. Nové sbory jsou inovativní, zkouší nové modely služby a stávají se tak laboratoří pro sbory velké.
 • V nových sborech rostou noví vedoucí církve. Nové sbory přitahují lidi se sklonem riskovat, vyzkoušet něco nového, inovovat, objevovat. Tito lidé by jako nově příchozí v tradičních sborech většinou nedostali příležitost. V nových sborech však mohou vyrůst v opravdové služebníky.
 • Každého je třeba. Malé společenství se navzájem potřebuje, žije touhou zaplnit židle novými lidmi. Toto prostředí společné služby je ideální pro učednictví, které je cestou ke zralosti v Kristu.
 • V nových sborech, především při jejich založení, bývá mnoho lidí velmi motivovaných do služby.
 • Protože jsou nové sbory většinou menší, co se počtu týká, je někdy snadnější pozvat nové lidi - především ty, kdo preferují neformální a osobní prostředí a těch není dnes málo.

(Převzato z webu http://7z.cb.cz)

Náš příběh

Mandát k zakládání nových sborů vyplýval z sborové vize, a zvláště z prvního pilíře - vycházení. Přemýšlení o budoucnosti se spojilo s zkušenostmi z minulosti, kdy bylo zřejmé, že lidé osloveni evangeliem v jiné městské čtvrti se nezapojí do sboru na Předměstí a nepřekročí pomyslnou řeku. Bylo zřejmé, že jim musíme vyjít vstříc a to nejen s kontaktními službami, ale především s novým sborovým společenstvím.

V roce 2016 formálně vznikla stanice v Opavě-Elimu, která fakticky začala svoji činnost v září roku 2017. U tohoto misijního projektu jsme navázali na původní motivaci vzniku Elimu v Kateřinkách, který měl nabízet občanům Opavy jak sociální službu (být prodlouženou diakonskou rukou sboru), tak také službu duchovní. Došlo k novému uchopení této výzvy - 12.3.2017 jsme požehnali a vyslali tým 15 členů sboru do Kateřinek.

V roce 2017 jsme založili stanici v Bruntále. Je to město vzdálené 35 km od Opavy, kde není žádný větší zdravý evangelikální sbor. Průběh zakádání i model sboru je odlišný od předchozícho church-plantu, i angažovanost mateřského sboru v Bruntále je větší. Oba nové sbory však rostou, přijímají nové členy sboru a tím roste také Boží království.

Chceme být zdravým mateřským sborem, který se nezdráhá vysílat své obdarované služebníky, podporuje je modlitebně, nabízí sdílení lidských zdrojů i zázemí a finančně podporuje novou práci.


Připoj se

I Ty můžeš být součástí služby zakládání sborů! Budeme vděčni především za Tvé modlitby, kterých není nikdy dost a bez kterých se jakákoli duchovní práce neobejde. Budeme rádi, pokud budeš chtít podpořit nově vzniklé sbory jednorázovým nebo pravidelným finančním darem:

Stanice Opava-Elim

 • Pro dary z ČR: 2200921655 / 2010
 • Pro dary ze zahraničí: IBAN CZ59 2010 0000 0022 0092 1655, SWIFT FIOBCZPPXXX

Stanice Bruntál

 • Pro dary z ČR: 115-5061770247 / 0100
 • Pro dary ze zahraničí: IBAN CZ12 0100 0001 1550 6177 0247, SWIFT KOMBCZPPXXX

Rádi Vám vystavíme potvrzení o bezúplatném plnění (darech), které si můžete odečíst od základu daně. Pokud požadujete toto potvrzení, napište nám, prosím, na e-mail: dary@cbopava.cz.

Učetnictví sboru pravidelně kontrolují revizoři, kteří předkládají závěr revize členskému shromáždění. Účetní závěrku schvaluje jednou ročně shromáždění členů sboru. Navíc každých 5 let podléhá účetnictví sboru celocírkevní revizi hospodaření. Je tak zaručena transparentnost využití Vašich darů.

Za jakýkoli projev podpory velmi děkujeme!