Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Církev bratrská v Opavě

Vize sboru

Vize: Prožívat Boha jako svého Pána, nechat se Ježíšem Kristem zachránit, uzdravit a proměnit; předávat Boží lásku a očekávat Boží milost a s pomocí Ducha svatého pověřovat učedníky ke službě.

Tato vize stojí na třech pilířích (3P): PROŽÍVAT - PŘEDÁVAT - POVĚŘOVAT

Pilíř Prožívat pochází z Velkého přikázání a Velkého poslání), Předávat pak z Velkého přikázání a vize Ježíšovy služby a Pověřovat má svůj původ ve Velkém poslání.

Kroky k naplnění vize: 

1. Zajištění širokého modlitebního zázemí

2. Revize stávajících sborových služeb

3. Otevřenost na to, k čemu nás vede Duch svatý

Co je vize? Jaký je Boží plán s tímto světem? Jaký je Boží plán s Opavou a okolím? Jaké jsou klíčové hodnoty sboru? Jak může vypadat vizualizace vize a jaké je mé místo ve vizi? Nabízíme brožuru "Vize Sboru CB v Opavě 2021-2030" ke stažení.

Vedení sboru

Kazatel a správce sboru:

Bc. Matúš Kušnír

nar. 1985, studoval na Varšavském teologickém semináři, aktuálně studuje na TCM International

tel. 776 144 445, e-mail: matus.kusnir@cbopava.cz


Vikář:

Antonín Prokůpek

nar. 1986, studuje Evangelikální teologický seminář

tel. 731 276 289, e-mail: antonin.prokupek@cbopava.cz


   

Celosborové staršovstvo:

Bc. Ivo Vaněček - zapisovatel

nar. 1964, ředitel obecně prospěšné společnosti

e-mail: ivo.vanecek@cbopava.cz

 

MUDr. Patrik Jantošík - hospodář

nar. 1976, zástupce primáře

e-mail: patrik.jantosik@cbopava.cz


Nathan Beck, M.A. - místopředseda staršovstva

nar. 1977, pracovník misijní organizace 

e-mail: nathan.beck@cbopava.cz


Jan Kubíček - koordinátor stanice na Štítině

nar. 1976, technický pracovník

e-mail: jan.kubicek@cbopava.cz


  

Rada stanice Elim v Opavě-Kateřinkách:

Bc. Tomáš Kolman - kazatel, vedoucí stanice

nar. 1983, studoval na Univerzitě Mateja Bela v Bánskej Bystrici

tel. 739 514 316, e-mail: tomas.kolman@cbopava.cz


Ing. Karel Hennhofer, Ph.D.

nar. 1970, zástupce ředitele zapsaného spolku

e-mail: karel.hennhofer@gmail.com


Zdeněk Maňásek

nar. 1966, pracovník v informačních technologiích

e-mail: zmanasek@seznam.cz


  

Stanice v Bruntále:

Ing. Pavel Barot - kazatel, koordinátor stanice

nar. 1941, podnikatel v důchodu

tel. 724 145 850, e-mail: pavel.barot@cbopava.cz


  

Stanice na Štítině:

Jan Kubíček - koordinátor stanice

nar. 1976, technický pracovník

e-mail: jan.kubicek@cbopava.czNaše příběhy