Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Členské shromáždění

Členské shromáždění

pozvání na shromáždění členů sboru

Milí členové sboru, 

Členské shromáždění bude mít nově formu tematických setkání, kulatých stolů, završených formálním jednáním členů sboru (bez možnosti diskuze). Zveme Vás k tematické diskuzi, která bude probíhat právě u kulatých stolů, ze kterých očekáváme konkrétní výstupy. 

20.2., 18:00, Kulatý stůl: Vize sboru 

moderuje: Matúš Kušnír 

ke stolu jsou zváni členové i přátele sboru 

o čem můžeme mluvit: připomenutí vize, krátkodobé a střednědobé směřování, propojení vize sboru se sborovým životem - rodiny, mladá generace, finance, Bruntál - naše Samaří 

9.3., 18:00, Kulatý stůl: Péče o manželské páry a rodiny 

moderuje: Ivo Vaněček 

ke stolu jsou zváni členové i přátelé sboru 

o čem můžeme mluvit: význam zdravé rodiny pro Boží království, učednictví v rodinách, sdílení přístupů a nápadů, potřeba pastýřského doprovázení, chybějící generace mladých rodin jako výzva pro budoucnost sboru 

12.3., 15:00, Kulatý stůl: Besídka-dorost-mládež (Učednictví 0-18) 

moderuje: Nathan Beck 

ke stolu jsou zváni členové i přátelé sboru 

o čem můžeme mluvit: co očekáváme od besídky, dorostu či mládeže v oblasti duchovního růstu dětí a zájmu o druhé, sdílení vedoucích navzájem, nápady jak zefektivnit službu mladé generaci 

14.3., 18:00, Kulatý stůl: Ekonomika sboru 

moderuje: Patrik Jantošík 

ke stou jsou zváni pouze členové sboru 

o čem můžeme mluvit: makro i mikro pohled na sborové finance, majetek sboru, dlouhodobou finanční strategii i výzvy spojené s hospodařením sboru 

19.3., 11:15, Setkání členů sboru 

vedou: starší sboru 

na setkání jsou zváni pouze členové sboru 


Předstihová volba příštího správce sboru proběhne 5.3. v Bruntále a 12.3. na Hradecké v Opavě, po bohoslužbách. Předstihová volba je určena těm členům sboru, kteří z různých důvodů nemohou být přítomni řádné volby. Volit mohou členové starší 18 let a není přípustná volba v zastoupení. 

Těšíme se na společnou diskuzi o důležitých tématech pro zdravý růst našeho sboru a Božího království v Opavě a okolí. 

Za staršovstvo, kazatel Matúš Kušnír