Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Jak to bude s nedělními bohoslužbami?

Jak to bude s nedělními bohoslužbami?

aktuální informace o rytmu sborového života během nouzového stavu

Milí členové sboru, přátelé,

Protože aktuálně platný limit šesti osob nám pro naše bohoslužby postačovat nebude, počínaje touto nedělí bude náš rytmus sborového života vypadat následovně:


Domácí pobožnosti

Vracíme se zpět k domácím pobožnostem. Doporučujeme, abyste - pokud můžete - v neděli dopoledne nebyli sami, ale pozvali k sobě domů někoho, koho jste už dávno chtěli pozvat na kafé, ale nebyl čas a uskutečnili spolu domácí pobožnost. Anebo ten čas stravte pouze se svoji rodinou. Oboje je velmi hodnotné. Manuál obdržíte e-mailem vždy nejpozději v sobotu.


Alternativa k domácím pobožnostem

Pokud je pro Vás přijatelnější zůstat v širším kontaktu s bratry a sestrami z našeho sboru a společně naslouchat Božímu slovu, uctívat Boha a modlit se, máte příležitost připojit se k on-line bohoslužbě, kterou pořádá naše stanice v Elimu. Každou neděli v 9:30 klikněte na tento odkaz: https://us02web.zoom.us/j/86908589042. Kázání bude k dispozici na webu www.cbopava.cz až dodatečně.


Buďme spolu uprostřed týdne

I nadále budou probíhat setkání Zoom Room ve čtvrtek od 18:00 hodin zde: https://zoom.us/j/3894935210. Těšte se na sdílení, studium Písma (malých proroků) a modlitby.


Buďme pro druhé více než kdy jindy

Berme tuto situaci jako příležitost ke službě jiným lidem, kteří nepatří do okruhu našeho sboru. Kteří to jsou? Jak konkrétně jim můžeme pomoci? Ať je církev v této době více než kdy jindy solí této zemi a světlem tomuto světu.