Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Misijní práce mimo náš sbor

Misijní práce mimo náš sbor

Podporujeme finančními dary různé misijní projekty mimo náš sbor a tím investujeme do Božího království.

Náš sborový rozpočet sestavujeme tak, abychom mohli každý rok podpořit misijní práci za hranicemi našeho sbor. Přispíváme ve výši 10% z darů, které jsme obdrželi od svých podporovatelů v minulém roce.

V roce 2022 jsme podpořili:

  • Marka Valdu, vikáře CB v Děčíně a jeho misijní práci v místní komunitě 

V roce 2021 jsme podpořili:

  • Petra Dvořáčka, celocírkevního pracovníka v oblasti zakládání sborů
  • Z+A, misii v Ásii
  • Katku, překladatelku Bible v Čadu, pod záštitou Wycliffové misie

 

Také Ty můžeš podpořit misijní projekty spolu s námi - svým pravidelným nebo jednorázovým darem:

č. účtu: 1841794399/0800, VS: 2021, zpráva pro příjemce: misijní práce