Vzdělávací víkend pro staršovstva II.

Milá staršovstva, vážení kazatelé, církevní pracovníci, srdečně Vás chceme pozvat na vzdělávací víkendy, které jsme připravili ve spolupráci s lektory Evangelikálního teologického semináře (ETS) v Praze. Jsou určeny všem kazatelům, především pak starším sborů, kteří vyučují Boží slovo ve svých sborech, nebo nadějným služebníkům, které vedete ke kazatelské službě, nebo připravujete je k službě staršího sboru.

Proč se vzdělávat?
Biblický verš, který Bůh dal staršovstvu CB v Opavě pro rok 2017, zní: „Abychom Hospodina znali a znát Ho chtěli stále víc.“ (Ozeáš 6,3a). Zároveň jedna z charakteristik staršího, je schopnost učit druhé (podle Timoteovi a Titovi). Tento rok se tedy chceme, více než kdy jindy, zaměřit na poznávání Boha a předávání tohoto poznání lidem, kterým sloužíme. Není lepší zdroj tohoto poznání, než Písmo. Chceme tedy studovat Písmo, učit se, jak vykládat Bibli pravdivým a srozumitelným způsobem. Pro některé z nás to bude prohloubení stávajících znalostí, pro mnohé z nás to budou nové věci, které nám usnadní naši službu.

Témata vzdělávacích víkendů:
První víkend: Základní pravidla výkladu Písma. Homiletika v kostce.
Druhý víkend: Biblická interpretace zaměřená na žánr vyprávění a epištoly, případně žalmy.

Kdo nás bude vzdělávat?
Mgr. Filip Žižka, DiS. – učitel filozofie a biblické interpretace na ETS
host Bc. David Novák, M.Th. – předseda rady Církve bratrské (dorazí k nám v sobotu odpoledne)

Kdy budou probíhat vzdělávací víkendy?
Druhý víkend: 3.-4.11.2017 
Oba víkendy tvoří jeden celek, je vhodné zúčastnit se obou, není to však podmínkou.

Program vzdělávacích víkendů:

PÁTEK

17:00-18:00 – registrace, večeře
18:00-20:00 – úvodní blok přednášek
20:00-23:30 – setkání jednotlivých staršovstev dle potřeby, modlitby, přemýšlení, rozhovory

SOBOTA

09:00-12:30 druhý blok přednášek
12:30-13:30 oběd
13:30-15:30 třetí blok přednášek, následně přesun do Bruntálu
17:00-18:30 bohoslužba v Brutnále, káže David Novák
18:30-21:00 slovo předsedy, diskuze

Kde se budeme vzdělávat?
Elim Opava, o.p.s., Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava

Kolik to bude stát?
Každé vzdělávání něco stojí, potřebujeme uhradit lektory, nájem vzdělávacího místa a stravování. Investice do svého vzdělávání je však nejlepším způsobem zhodnocení finančních prostředků. Cena je za jeden vzdělávací víkend.
950 Kč

V ceně je započteno stravování – večeře v pátek, oběd a večeře v sobotu.

Co mám udělat, abych se mohl zúčastnit?
V případě zájmu je třeba se registrovat. Zatím je otevřená registrace na první víkend. Spolu s registrací je zapotřebí uhradit poplatek na účet: 1841794399 / 0800, VS: 222, do textového pole uveďte své jméno a příjmení. Na vyžádání předáme potvrzení o zaplacení poplatku. Uzávěrka registrace: 31.10.2017

Pro registraci použijte tento formulář:

Srdečně zve staršovstvo Církve bratrské v Opavě