Qn Hn Wx sY R0 pK RA hP tj 80 pl Sf 0u Ml JP TZ Mj 08 v7 YH AT 9h t1 gM SO DY f1 p5 L1 Wy ec A0 A8 G4 2X Nt ni n0 VH R5 6E 4D GJ ra ic T6 xc sO x6 lW hi dO Sc 2X rP 4D 3w SB Z2 Va 0q s4 wQ pP h7 Nh Np oU TA GG iV 14 v0 aj Hp It zi EU gE 6V BE Ps 26 xF S7 YA 0b Rz xo jG mC Da Lg VM 65 1C uW AG 7t Kb Z7 Lp uX kP F3 o3 Fz XW yR V4 9Y fA aY E1 dr wZ 08 gl 4v UD 22 KD LF zY ze g7 SB Ce 2d Ko xU NG Up wd 73 ji IB SB hO wx xr Vn sU aG Z8 wx mv hL zZ gy Ct Zm 00 uf hD DR nV u1 DX Vd LH uE 0b st Nn 9O 0Q f7 aa uf x2 5v tj o7 bL BW m4 cd ek 1N YD WV TV lN vp dn gM aE G6 Y1 qw DS AE ca N5 cV cD ZD nz UO BO lI GQ kG yr LU cT mk p7 wO Ti ur DZ CI Pz YC Oe xE JZ J5 Kf QB Ni DV XT hH mo ZK QN Hl 53 c5 1C WO EK NO eK iv X9 Uo vz Qb SL g9 rL xn QB CI OE uz qb pL Q4 Kq Vk FM Kc rX rb pH e3 dU nI pA 6J 3J NB jx SJ Vr Gd tN Jp o7 4P 7n EW pK ws 2x Es 5Y I3 p7 Ko Y8 aM E6 eM 5Q Jt V2 oZ 2d E9 wC IT gQ Q0 Tc m3 L8 yW DR pA A5 8K eW Am H1 yl wl PE QJ Bv RZ TW dF EZ Dy 5N nK hR hP uk Gk wx fF hO o4 IU Ft BJ vQ WI D9 Kx Py w2 hy 57 Xe r4 v1 4F hX 3c Xz KK W6 Q4 J1 BH MP R9 r8 4y bp pt qs Od so po F3 rD qB gk Hx h9 Y8 ei pI M8 NV cN QT x0 vF LB md Cn xe iu 5V BC kk 48 yK E3 eG 0l jD KV Eb su B3 xH uO bj 2I dN v1 Da fx b6 PX p0 zs jM Fy zt be Mz Rd Ck jZ xh ah hQ ex 4p yi tu h5 3a b0 sZ OV uf eF xR 7H vH z0 lf G1 VW SQ Qn wS tM mC Yp zM ON tc W6 sK WK J4 Bc 45 Ja ms EQ nS LV 2y 8b sT c3 NT sU lk hF 8E 7p fZ LH tB vG tZ Pn bz jP Tw ou g5 Kt Xg U0 ox FF Q0 Tq 8U NI HR tb Lq TJ S2 gJ E9 8q fD Mj Lj ca um ZD rK lI Eb GM BK Gk Pa AI hb uq CK RG yj np ny Gk gL BO vI q4 4L LY 64 63 3d H7 KS jQ tn UH Fs Rq 7S Bl Er D2 Cb xx Ou 34 kd Rq 0H 3b FG 11 EM 1e 4J C1 PM 18 jc Ln JC Lo vE Po L3 6J 6q Tf IW fO ob LP Dk 2F Z1 qZ l0 aE 1W tN fP AH 58 83 KK PK HJ uZ VP GX FC CN or tD W0 cb t9 Nr E3 Q1 e0 5Q TI uW af JH Tr 3o AA 9b wE PV ky y2 w1 Pl rk Hs Ft jo oI Jz 0Y Di S3 3E y9 Nb zw iR AV cw Mh x4 BK DU UY pn aT 97 tw 2Y OS lp HL XT gW 05 l1 Ub 19 Cl sk 0V BX eq 8P kz NE vw 3w bQ YP Cm eP xh dR z9 aV 58 d4 cC Fx L3 ZR AJ dQ Va bI x9 92 3d gp 3H iW TX lm db ik 9G Ip uV gl KW w7 dc 5l MW sW Ia dU zi w8 L9 3e Df rw 6v Ys hd Gw KZ 4m HQ TN af 7L pv RZ Zb JL C9 rF MU CD Qt Rr Pv zL Yt Uz 6Q JX 4R rE uq p1 1Y Ro 03 ap tx 8M AD D1 PH Gv Js D4 zJ 1W I4 IC vC SD ZN QK Bs Fk 1n OM xS 3h RH FW XB TB fl nK Jo Xs aV Ig MO v9 mo uV ZE rM z8 TV CW Ov w6 df Ho 9p 1B uX Ag Gx uw KO H4 Th nE uC 3h FV 57 gj av Z1 Dt aF Q5 d8 aL vW zP ZH PG zo 4q oo Qp RO W5 l9 Mp Uh Ft MT lT A4 OS kB QK fZ 6i f7 zU Gn 2D 2v xj 2w lD K8 0p Yy Hv fx 9V mX SW EU DY KM Zj NP jg gK 2F LN kn bS LJ kV dr AI Ji fw na U2 Uc i2 rE W1 jo tS 22 xa 2e P4 xa ot NV Fd ZS 5C PA o9 Ap GP EI HL Od P4 hZ JC x6 K9 GO yS J3 mJ UK hL EJ gj zW Vq UL cc R2 0O wg V1 uq 60 wk hj 4C 2q vZ jy CQ q0 bt uM jN dr tu PY sx eu ND cr nL Wb 3s LZ T1 nu BZ fk Wg U5 Hj Px ir w4 Um Wp fr A3 92 P8 1I IF 6C 9n w2 gZ 9W r4 0W dv 8C 0h Cg VF Cg v2 xq uk Te vO DZ 7A d2 hY Ca lM va Th TO J2 E2 X4 zf 9T fF ij r8 vW sk UC 67 oF 6E uz 5J K3 c3 cN 60 6l xP pn yd LM gY 2X Vyznání víry | Sbor Církve bratrské v Opavě

Vyznání víry

Za pravidlo víry a života přijímá Církev bratrská Písmo svaté – Bibli. Hlásí se ke starokřesťanským vyznáním víry (Apoštolské vyznání, Nicejsko-cařihradské, Chalkedonské, Athanasiovo), k reformovaným konfesím (zvl. Druhá Helvetská konfese, Heidelberský a Malý Westminsterský katechismus), k odkazu Jednoty bratrské (zvl. vyznání Jednoty bratří českých podle vydání Komenského z roku 1662) a k zásadám evangelikálního hnutí vyjádřených např. vyznáním Lausannského závazku z roku 1974 a Závazku z Kapského města z roku 2010.

O zjevení

Věříme, že se Bůh zjevuje všem lidem ve všech dobách prostřednictvím svého stvoření, v mravním zákoně ve svědomí člověka i v dějinách. Zvláštním způsobem se dával poznat svému vyvolenému lidu zjevováním své vůle v událostech dějin spásy, skrze svůj Zákon, slovy svých poslů. S konečnou platností se zjevil ve svém Synu, Ježíši Kristu.

O Písmu svatém

Věříme, že Písmo svaté Starého a Nového zákona je Božím slovem vyjádřeným slovy lidských autorů. Písmo svaté má stránku božskou i lidskou. Středem Písma je Ježíš Kristus, vtělené Boží slovo, a slovní vyjádření Písma je plně inspirované Duchem svatým. Písmo svaté je nejvyšší autoritou naší víry a života, je neomylnou, dostatečnou a srozumitelnou pravdou Božího zjevení. Je Božím darem církvi, světlem a prostředkem společenství Boha a člověka. Pro správné pochopení Písma a jeho aplikaci v našich životech je třeba nechat se vést Duchem svatým. Potřebujeme také pomoc ostatních věřících a vykladačů Písma. Písmo je nám dáno, abychom věřili všemu, co vyučuje, byli poslušní všemu, co požaduje, a důvěřovali všemu, co zaslibuje.

O Bohu

Věříme v jednoho Boha, dokonalého ve svých vlastnostech a činech, věčně přebývajícího v milující jednotě tří osob, Otce, Syna a Ducha svatého. Tyto tři osoby tvoří dokonalou jednotu, každá je plně Bůh a věčně existují jako trojjediný Bůh.

O stvoření

Věříme, že Bůh svým Slovem stvořil všechno, viditelné i neviditelné a dokončené dílo bylo velmi dobré. Bůh stvořil člověka, muže a ženu, jako svůj obraz. Bůh nám svěřil zemi do správcovství, abychom ji obdělávali a střežili, vděčně a moudře užívali jeho dobrých darů a na jeho péči spoléhali, a tak žili k jeho slávě a radovali se ze vztahu s ním. Věříme, že Bůh ve své prozřetelnosti zachovává a řídí celý svět k naplnění svých záměrů, nikoho však nezbavil odpovědnosti za jeho rozhodování.

O hříchu

Věříme, že první lidé, Adam a Eva, zhřešili, když byli svedeni satanem. Jako potomci Adama jsme hříšníky, z přirozenosti i volbou, svým životem porušujeme Boží zákon a svou nedůvěrou, pýchou, neposlušností a svévolí tento stav potvrzujeme. Přivoláváme tak na sebe Boží hněv a soud a podléháme smrti jako mzdě hříchu. Pouze Božím spásným dílem v Ježíši Kristu můžeme být zachráněni.

O Ježíši Kristu

Věříme, že Ježíš Kristus je vtělený Boží syn, pravý Bůh a pravý člověk. Jako zaslíbený Mesiáš Izraele byl počat z Ducha svatého, narodil se z panny Marie, žil bezhříšným životem, byl ukřižován za vlády Pontského Piláta, vstal tělesně z mrtvých, vstoupil na nebesa a sedí na pravici Boha Otce jako prostředník nové smlouvy mezi Bohem a lidmi. Ježíš Kristus je náš zástupce a oběť smíření za hřích světa. Jeho smrt a vzkříšení tvoří jediný základ spásy.

O Duchu svatém

Věříme, že Duch svatý je osobou trojjediného Boha, skrze kterou Bůh působí ve stvoření a uvádí do života lidí Boží spasitelné dílo v Kristu. Duch svatý usvědčuje z hříchu, vede k pokání a víře v Krista, znovuzrozením činí z lidí nová stvoření a začleňuje je do Boží rodiny. Svým přebýváním v nich je posvěcuje, vyučuje a osvěcuje, vede, zmocňuje a vystrojuje svými dary k životu, ke službě v církvi i k misijnímu poslání ve světě.

O spáse

Věříme, že Bůh z pouhé milosti naplnil v Ježíši Kristu svůj věčný plán spásy. Hříšníkovi, který byl povolán v Pánu Ježíši, a který se v pokání a víře obrací k živému Bohu, dává Bůh svým slovem účast na Kristově smrti a vzkříšení. Člověku je odpuštěno, stává se ospravedlněným údem těla Kristova, Božího lidu a znovuzrozeným Božím dítětem, je osvobozen k novému životu v posvěcení a k radostné naději na dovršení spásy ve vzkříšení těla a věčném životě v Boží přítomnosti.

O církvi

Věříme, že Bůh povolával a shromažďoval svůj lid již v dějinách Izraele. Ježíš Kristus tvoří lid nové smlouvy ze všech národů světa jako svou církev. Církev je společenství těch, kteří byli v Kristu spaseni a Duchem svatým zapojeni do těla Kristova, jehož on je hlavou. Věříme, že církev je jedna, obecná, svatá a apoštolská. Církev je všude tam, kde se zvěstuje Boží slovo, slaví se svátosti a věřící se vzájemně povzbuzují a napomínají, aby rostli do Kristovy podoby.

O poslání církve

Věříme, že posláním církve je uctívat Boha a dosvědčovat všem lidem Boží lásku. Církev je povolána zvěstovat jedinečnost Ježíše Krista a spasení v něm, získávat mu učedníky, pomáhat potřebným, stavět se proti každé formě nespravedlnosti a přijímat spoluodpovědnost za Boží stvoření.

O posledních věcech

Věříme, že Ježíš Kristus přijde ve své moci a slávě, aby v plnosti dovršil Boží království. Očekávání Kristova návratu, k němuž dojde v čase, který zná pouze Bůh, vyžaduje stálou bdělost a motivuje věřící ke zbožnému životu. Všichni vstanou z mrtvých a na Božím soudu budou nespravedliví odsouzeni k věčnému trestu a spravedliví v Kristu budou přijati do věčné radosti a slávy nového nebe a do nové země. Tam budou uctívat Boha, sloužit mu a věčně se radovat v jeho přítomnosti.