Vedení sboru

Kazatel a správce sboru:

Bc. Matúš Kušnír
nar. 1985, studoval na Varšavském teologickém semináři
tel. 776 144 445, e-mail: matus.kusnir@cbopava.cz

   

Celosborové staršovstvo:

Ing. Jan Vaňuš, Ph.D. – místopředseda staršovstva
nar. 1972, vysokoškolský učitel
e-mail: jan.vanus@cbopava.cz

Ing. Jan Čmelík – hospodář
nar. 1953, podnikatel v důchodu
e-mail: jan.cmelik@cbopava.cz

Bc. Ivo Vaněček – zapisovatel
nar. 1964, ředitel obecně prospěšné společnosti
e-mail: ivo.vanecek@cbopava.cz

MUDr. Patrik Jantošík
nar. 1976, zástupce primáře
e-mail: patrik.jantosik@cbopava.cz

  

Rada stanice Elim v Opavě-Kateřinkách:

Bc. Tomáš Kolman – vikář, vedoucí stanice
nar. 1983, studoval na Univerzitě Mateja Bela v Bánskej Bystrici
tel. 739 514 316, e-mail: tomas.kolman@cbopava.cz

Ing. Karel Hennhofer, Ph.D.
nar. 1970, zástupce ředitele zapsaného spolku
e-mail: karel.hennhofer@gmail.com

Zdeněk Maňásek
nar. 1966, pracovník v informačních technologiích
e-mail: zmanasek@seznam.cz

  

Stanice v Bruntále:

Ing. Pavel Barot – koordinátor stanice
nar. 1941, podnikatel v důchodu
tel. 724 145 850, e-mail: p.barot@lemak.cz

Bc. Lukáš Nyzio – vikář
nar. 1989, studoval na Univerzitě Mateja Bela v Bánskej Bystrici
tel. 773 672 556, e-mail: lukas.nyzio@cbopava.cz

  

Stanice na Štítině:

Jan Kubíček – koordinátor stanice
nar. 1976, technický pracovník
e-mail: jan.kubicek@cbopava.cz