Chci se stát členem

Jaký je význam členství?

Kristova Církev je jen jedna, v podmínkách našeho světa a v důsledku lidské roztříštěnosti však žije rozptýlena v denominacích a místních společenstvích, sborech a farnostech. Skrze víru a křest se člověk stává součástí obecné církve, děje se to ovšem vždycky v konkrétním společenství; tuto přináležnost k tělu Kristovu vyjadřujeme v Církvi bratrské členstvím. Členství je závazkem lásky vůči konkrétním bratřím a sestrám, povoláním ke službě ve sboru, osobním zapojením do místní tradice, zápasů i nadějí.

Naše členská základna k 31.12.2018 čítala 92 členů sboru a 43 dětí (do 18 let věku). Spolu s přáteli sboru naše komunita čítá cca 160 lidí, a nadále roste. Členství nepovažujeme za pouhou formalitu, ale vyjádření účasti ve společenství sboru, proto v řadách členů sboru máme pouze aktivní účastníky sborového života.

Přidej se k nám a staň se součástí naší rodiny! Každému, kdo projeví zájem o členství, se osobně věnujeme. Seznam se s členským slibem, vyplň tento formulář a oslov se svou žádostí kazatele, staršího sboru nebo vedoucího stanice.