Reakce na stanovisko předsedy Rady CB k Alexandru Barkócimu

V časopise Brána, čísle 3/2018, jsem našel vyjádření Davida Nováka k službě evangelisty Alexandra Barkóciho. Byl jsem na tento článek předem upozorněn jeho autorem, protože je o mě známo, že mě s evangelistou pojí přátelské vztahy. A že jsem jedním z organizátorů konferene “Na hlubinu”, kde br. Barkóci je pravidelným hostem. Nicméně musím zareagovat na výše zmíněné stanovisko, a to z několika důvodů.

Prvním z nich je načasování. Článek se objevil týden před konferencí “Na hlubinu”, kde jsme čekali cca 500 účastníků. Konferenci plánujeme dva roky, služba br. Barkóciho je v našich končinách známá řadu let, ale teprve teď, týden před konferencí má potřebu předseda reagovat.

Druhým z nich je vytržení z kontextu. Z kontextu života a služby. Mám za to, že pokud máme hodnotit jiného služebníka Slova, měli bychom jej hodnotit na základě ovoce. Ovoce služby br. Barkóciho je beze sporu kladné – vede posluchače ke Kristu, nabádá ke změně smýšlení, vyzývá k obnově vztahu s Bohem, slouží osobní pastorací. Mnoho lidí díky jeho službě přijalo a přijímá veliké Boží požehnání. Děje se to také na konferenci “Na hlubinu”. Autor tyto výsledky služby zamlčel, zaměřil se pouze na několikaminutové video, na které ve svém stanovisku reaguje. Tímto způsobem bychom si mohli pustit desetiminutové video kteréhokoli kazatele a na základě toho jej hodnotit. Bojím se, že se takto začneme chovat vůči sobě navzájem.

Třetím, obecným důvodem je fakt, že taková vyjádření vnáší rozkol mezi evangelikálními křesťany v Čechách. To poslední, co teď potřebujeme, je vrážet do našich vztahů nesmyslné klíny vymezování se jeden vůči druhému. Křesťané v Čechách potřebují být jednotní, vždyť máme společného Pána a společnou budoucnost. Konference “Na hlubinu” byla demonstrací jednoty opavských křesťanů se společným slavením Večeře Páně. Tuto jednotu si v Opavě nenecháme vzít.

Jistě mohu souhlasit s obsahem stanoviska bratra předsedy, nemohu se však ztotožnit s tím, že je zde nově jakési nutkání se ke všemu a všem vyjádřovat, zaujímat stanoviska, distancovat se, vymezovat se. Zdá se mi, že někdy je výstižnější o věci pomlčet. Pokud však musíme mluvit, mluvme soukromě, s osobami, kterých se to týká.

kazatel Matúš Kušnír

Autor příspěvku: Matúš Kušnír

Sdílej tuto stránku: