Poděkování a přání

„Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho ramenou spočině vláda a bude nazýván: Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje“      Izajáš 9,5

Všem členům, přátelům, a podporovatelům Sboru Církve bratrské v Opavě přejeme krásné prožití oslav narození Krále a do nového roku přejeme hojnost Božího požehnání.

staršovstvo

 

Author: Matúš Kušnír

Share This Post On