Pastýřský dopis členům a přátelům sboru

Milí přátelé,

Polovina prázdnin je už za námi, mnozí z Vás jste se už vrátili bezpečně z dovolené, mnozí se za odpočinkem teprve vydáte. Zdá se, že i pro sbor je léto obdobím klidu a odpočinku. Všichni čekáme na nový školní rok. Pro historii sboru je to však období významné, už to bude rok od chvíle, co jsme obnovili duchovní práci v Elimu a novou stanici čeká první velký milník – začátek veřejných bohoslužeb. Zprvu poměrně nesourodá skupina 15ti členů sboru se za několik měsíců dokázala semknout, sjednotit nad vizí a společně tvoří rodinu. Další se připojili odjinud, dnes skupinu tvoří 25 lidí. Společná setkání celého sboru se budou konat pouze nepravidelně, o svátcích nebo u příležitosti oslav, jako je díkůvzdání. Služba našich bratři a sester na stanici začíná přinášet ovoce – životy lidí proměněny Kristem. První křty přijdou na řadu velmi brzy, a z toho se těšíme.

Zatímco stanice v Elimu začíná pomalu ale jistě žít svým vlastním životem, náš sbor potřebuje další misijní výzvu. Spolu se staršovstvem přemýšlíme a modlíme se, kam nás Pán chce poslat. Na západ od nás jsou oblasti, kde po Církvi bratrské není žádná stopa, a učedníků Pána Ježíše v ostatních denominacích na těchto místech není mnoho. Máme na mysli oblasti Bruntálska, Jesenícka, Krnovska, tzv. bílá místa na mapě. Nejvíce je připravená půda v Bruntále. Máme tam rodinu Barotových, která na místě bydlí, tato rodina se stane pilířem misjiní práce, protože na dálku se misie dělat nedá. Pavel, jakožto dlouholetý pracovník ČCE v Bruntále, zná situaci ve městě a v okolí a má kontakty na místní lidi. Nemůže to být jen misijní práce Pavla s naší tolerancí, ale společná misijní práce celého sboru. Chceme Ti dát výzvu, zda by ses nechtěl připojit k bruntálskému týmu a podpořit tuto práci na novém misijním poli – bude to vyžadovat pravidelnou věrnou službu v mnoha různých oblastech. Jakmile nás zastoupí nově příchozí, nebude pak zapotřebí, abychom déle jezdili do Bruntálu. Toto období může trvat několik měsíců, může trvat i několik let. Pro více informací oslov Pavla nebo mě.

Model zakládání stanice v Bruntále je trochu odlišný od toho v Elimu. V Bruntále chceme začít sobotními bohoslužbami a prací s dětmi na místních školách. Jsem pevně přesvědčen, že Bůh oběma způsobům zakládání sborů požehná, ovšem za jedné podmínky – nesmí to být dílo člověka, stavět musí vždy Hospodin. My jsme jen ti pomocní stavitelé, úplně závislí na Boží milosti. Chceme počítat s mohutným Božím požehnáním, ale zároveň být připraveni na tvrdou práci a zdánlivý “neúspěch”. Měli bychom však v souladu s Velkým posláním Pána Ježíše a naší vizi vyjít a činit Ježíšovi učedníky, pro příští období třeba v Brunále. Začínat však chceme modlitbou, všechny Vás zvu na modlitební chvíli, která je určena tomuto účelu – každý čtvrtek po biblické, od 19:00 do 20:00 na Hradecké v Opavě, počínaje od 31.8.

Přeji Boží požehnání do rozhodnutí a výzev, do kterých vstupujeme jako celý sbor.

  

V Opavě, 6.8.2017,

Matúš Kušnír, kazatel

Autor příspěvku: Matúš Kušnír

Sdílej tuto stránku: