Joann Cairns: Neobyčejný život víry

Po tři večery Joann vyučovala sérii na téma „Neobyčejný život víry“ z listu Židům.

11.11. Ježíš – Velekněz lepší smlouvy

12.11. Život víry

13.11. Životní cesta křesťana – víra, následování, utrpení a dosažení cíle

Autor příspěvku: Matúš Kušnír

Sdílej tuto stránku: