Matúš Kušnír: Vyslyšel jsem tvou modlitbu

Dnes poznáme Boha jako toho, kdo vyslýchá modlitby svého služebníka. Králi Ezechiášovi zvěstuje prorok Izajáš uzdravení od nemoci a přidá mu dalších 15 let života. To se děje poté, co je králi oznámena skutečnost, že brzy zemře a je vyzván, aby dal do pořádku svoje vztahové záležitosti.

Autor příspěvku: Matúš Kušnír

Sdílej tuto stránku: