Matúš Kušnír: Roztržená opona

Skončily velikonoční svátky, poselství Kristovy smrti a zmrtvýchvstání odznělo… K jedné symbolické události pátečního večera se ještě vrátíme. K události, kterou máme tendenci přehlížet. Roztržená opona v jeruzalémském chrámu. V Kristově smrti se totiž nebe spojilo se zemí, a zem s nebem. Smyslem roztžené opony je konec starozákonních bohoslužeb a nastolení nového bohoslužebného řádu. Řádu, ve kterém každý z nás má přístup k Bohu a Bůh chce přebývat v nás.

5.5.2019 – 1.část

12.5.2019 – 2.část

Autor příspěvku: Matúš Kušnír

Sdílej tuto stránku: