Matúš Kušnír: Řeky vody živé

Ježíš nás povzbuzuje k tomu, abychom přišli k Němu a pili. Zároveň sám sebe označuje za zdroj živé vody. Lidé různě reagují na tuto Ježíšovu výzvu. Tyto Ježíšovy výzvy vždy přinášejí rozdělení v řadách posluchačů. Nelze jít dál a nezaujmout žádný postoj vůči Ježíši a Jeho slovům. I dnes se dělí lidé v zásadě na dvě skupiny (na dva tábory). Ti první by byli raději, kdyby vůbec nebyl, ti druzí Jeho slovům věří a přijímají Ho jako Mesiáše (zachránce).

Autor příspěvku: Matúš Kušnír

Sdílej tuto stránku: