Matúš Kušnír: Obnova chrámu

Příběh Nehemiáše, Ezdráše a Zorobábela jsou příběhy o obnově Božích zaslíbení vůči svému lidu, o obnově chrámu a bohoslužeb. V procesu obnovy hraje zásadní roli pohanskýkrál Kýr, kterého si Bůh vyvolil, aby ho použil ke svým záměrům. V tom příběhu hrají roli kněží i lévité, ale také celýnárod. V procesu obnovy hraje zcela jistě roli Bůh a Jeho záměr s člověkem.

Autor příspěvku: Matúš Kušnír

Sdílej tuto stránku: