Matúš Kušnír: Není tu!

Ježíš je vzkříšen! Zvítězil nad smrtí! Zvítězil nad lidskou zlobou a nenávistí! Zvítězil nad hříchem! Zvítězil nad Božím nepřítelem! Dnes slavíme nejdůležitější událost křesťanských dějin, bez níž by naše víra a naděje byla marná.

Kristus po svém vzkříšení učedníkům zanechává vzkaz, ale také osobně se setkává s těmi, kteří přišli nahlédnout do prázdného hrobu.

Autor příspěvku: Matúš Kušnír

Sdílej tuto stránku: