Matúš Kušnír: Následuj mě!

Církev často a různými způsoby zvěstuje potřebu víry v Krista. Je to také jeden z důrazů reformace. Zatímco Ježíšdává lidem poněkud jinou výzvu. Výzvu k následování. Následování bez víry v Krista není možné, nicméněnásledování je ještě trochu o něčem jiném, než samotná víra v Krista. Je to víra spojená s konkrétními kroky, se skutky víry. V našem následování jde o to vidět Krista, kde a jak jedná, a neustále se připojovat k Jeho dílu.

Autor příspěvku: Matúš Kušnír

Sdílej tuto stránku: