Matúš Kušnír: Na lehko

Vydat se na cestu za Ježíšem nelze obtěžkán břemenem hříchu. Ten je třeba vyznat, odložit u Ježíšových nohou. Na začátku cesty je úzká brána, kterou projdeme pouze na lehko. Ale zrovna tak nelze pokračovat na cestě za Ježíšem, přitom na bedrech mít zátěž, která nám zprvu znesnadňuje cestu, na konec ji pak znemožní úplně. Takovou zátěž je třeba identifikovat a odhodit. Následně odhazovat pokaždé, když se nás bude snažit přichytit.

8.9.2019 – Na lehko 1. část

15.9.2019 – Na lehko 2. část

Author: Matúš Kušnír

Share This Post On