Matúš Kušnír, Tibor Máhrik, Tomáš Kolman: Milost a pravda v Ježíšově službě

Bůh Syn mohl k nám, lidem, přijít jako Bůh soudu, hněvu, pomsty – přišel však plný milosti a pravdy. V osobě Ježíše Krista se milost a pravda dokonale spojuje a víc než cokoli jiného, právě milost a pravda nejlépe charakterizuje Jeho službu zde, na zemi.

V průběhu celých prázdnin se tyto dva důrazy budou prolínat v každém kázání. Budeme vyzýváni, abychom následovali Ježíše s jeho důrazy – milostí a pravdou.

30.6. Matúš Kušnír – Milost a pravda v Ježíšově službě – úvod

7.7. Tibor Máhrik – Jdi a nehřeš víc

14.7. Tomáš Kolman – Slyšet pravdu, slyšet milost

Autor příspěvku: Matúš Kušnír

Sdílej tuto stránku: