Matúš Kušnír: Kdo jsi?

Otázka identity je velmi důležitou záležitostí, kterou více nebo méně řešíme v dané životní situaci. Není na tom nic divného, řešili ji také bilbličtí hrdinové, třeba Mojžíš nebo David. Jana Křtitele se také ptají, kdo že vlastně je, za koho se považuje. Nedivme se, izraelský národ neslyšel Boží řeč kčlověku skrze proroka více než 400 let. Jan dobře ví, kdo je a jaký má úkol, zná také toho, kdo přijde po něm a komu slouží. Jak je to s námi?

Autor příspěvku: Matúš Kušnír

Sdílej tuto stránku: