Matúš Kušnír: Ježíš, Mojžíš a Eliáš

Ježíš býval obklopen různými lidmi, zástupy, sedmdesáti následovníky, dvanácti učedníky. S každou skupinou pracoval jinak, pro každou měl jinou lekci. Dnešní příběh se odehrává na hoře proměnění, zřejmě hoře Tábor, před zraky tří Ježíšových učedníků – Petra, Jakuba a Jana. Tou ústřední osobou však nejsou tři učedníci, dokonce ani Mojžíš a Eliáš, starozákonní duchovní velikáni, nýbrž hlas Boha Otce, kterýzní: “Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil”.

Autor příspěvku: Matúš Kušnír

Sdílej tuto stránku: