Matúš Kušnír, Vojtěch Barot, Pavel Barot, Tomáš Kolman, Nathan Beck: Jedni druhým

Začínáme sérii kázání, která nás bude doprovázet v průběhu celých prázdnin. Budeme se společně zamýšlet nad tím, jak máme sloužit jedni druhým. Každý z nás, kdo vyznává Ježíše jako svého Pána, je zároveň Jeho služebníkem. Sloužit Ježíši znamená sloužit Jeho dětem. Prázdninová série kázání “Jedni druhým” má přispět k tomu, abychom si více než doposud všímali naše bratry a sestry a sloužili jim těmi dary, kterými nás Kristus obdaroval.

  
8.7.2018 – Matúš Kušnír: Věnujte se jedni druhým

   

15.7.2018 – Vojtěch Barot: Neste břemena jedni druhých

   

22.7.2018 – Matúš Kušnír: Poddávejte se jedni druhým

   

29.7.2018 – Matúš Kušnír: Nesuďme jedni druhé

   

5.8.2018 – Pavel Barot: Modlete se jedni za druhé

  

12.8.2018 – Tomáš Kolman: Čekejte jedni na druhé

  

19.8.2018 – Matúš Kušnír: Nepomlouvejte jedni druhé

26.8.2018 – Nathan Beck: Milujte jedni druhé

Autor příspěvku: Matúš Kušnír

Sdílej tuto stránku: