Lukáš Nyzio: Opravdu znáš Boha?

Každý den stojíme před mnoha rozhodnutími, při kterých musíme řešit, co je správné a co špatné, zda půjdeme doprava nebo doleva. Netýká se to jen jednotlivců, ale celé církve jako společenství, které kolem sebe buduje Kristus. Ježíš se nebál měnit staré zaběhlé způsoby proto, aby získal nové učedníky. Přitom je ale třeba pamatovat na to, že naším cílem není zalíbit se lidem, ale Hospodinu, proto je nutné znát Ho osobně a prohlubovat vztah, který s Ním máme.

Autor příspěvku: Matúš Kušnír

Sdílej tuto stránku: