Lukáš Nyzio: Očekávající církev

Celý Starý zákon očekává příchod Mesiáše. Ježíš naplnil toto zaslíbení, které lidé od Boha dostali, ale zjistili, že doba očekávání ještě nekončí. Církev má napjatě očekávat druhýKristův příchod a Simeon s Annou jsou nám v tom příkladem. Ukazují nám způsob, jakým má očekávat Novozákonní církev, stejně jako my dnes, na chvíli, která může přijít stejněnenápadně a nečekaně, jako tehdy před dvěma tisíci lety. Simeon s Annou nám ukazují, že kdo je připraven, není překvapen.

Autor příspěvku: Matúš Kušnír

Sdílej tuto stránku: