Karel Buba: Návrat učedníků z misijní cesty

Ježíš vysílá předvoj svých 70 učedníků na misii do míst kam plánuje sám přijít. Učedníci se radostně vrací z úspěšné mise a jejich Pán s nimi sdílí jejich radost, protože moc Satana je přemožena. V Boží moci vykonali učedníci dobrou práci. Zároveň jim dává informaci o tom, že nemohou spoléhat na svou práci, ale pouze na Boží milost zjevenou v Kristu. Jen pro jeho oběť jsou jejich jména zapsána v nebeské matrice.

Autor příspěvku: Matúš Kušnír

Sdílej tuto stránku: