Josh Engle: Rozpoznej svoje povolání

Z epištoly k Římanům, 8. kapitoly se dozvídáme, že Bůh nás miluje a chce mít s námi obecenství. Bůh s námi jedná jako se svými syny a dcerami, nic nás nemůže oddělit od Jeho lásky. Máme vztah s Bohem, povolání a úkol. Naším úkolem je vykoupit svět. Kříž nám odhaluje naši hodnotu, která nabývá na smyslu skrze oběť Ježíše Krista. Bůh chce znovu vykopatčeské studny a připomenout nám, že se chce se dát poznat také českému národu.

Autor příspěvku: Matúš Kušnír

Sdílej tuto stránku: