Jaroslav Orawski: Co by bylo, kdyby nebylo…?

Podle Písma svatého víra ve vzkříšení Pána Ježíše Krista patří vedle víry v Kristovo ukřižování k tomu nejpodstatnějšímu, co velikonoční evangelium přináší. Apoštol Pavel tu myšlenku dále rozvíjí, když píše, že bez víry v Kristovo vzkříšení bychom nikdy neprožili pokoj a radost ze spasení, neměli bychom důvod spoléhat na Boží pomoc v našem trápení a bolestech v současnosti a neměli bychom ani žádnou naději pro věčnost. A to všechno patří neoddělitelně k poselství evangelia.

Autor příspěvku: Matúš Kušnír

Sdílej tuto stránku: