Jak mohu přispět?

Můžete se za nás modlit. Potřebujeme především modlitební podporu. Aktuální modlitební potřeby jsou uvedeny v Nedělníku (zde>>). Dejte nám, prosím, vědět, že se za nás modlíte.

Můžete nás navštívit a povzbudit nás svou přítomností, nebo přijet na čas do Opavy za účelem služby. Pro více informací kontaktujte správce sboru: matus.kusnir@cbopava.cz.

Můžete poslat jednorázový nebo pravidelný finanční dar. Vaše finanční dary budou využity na šíření Božího království v Opavě a okolí.

Pro dary z ČR: 1841794399 / 0800

Pro příspěvky z zahraničí: IBAN CZ28 0800 0000 0018 4179 4399, SWIFT GIBACZPX

   

Pokud chcete podpořit misijní práci v Opavě-Kateřinkách, pošlete, prosím, svůj dar na účet stanice v Elimu.

Pro dary z ČR: 2200921655 / 2010

Pro příspěvky ze zahraniční: IBAN CZ59 2010 0000 0022 0092 1655, SWIFT FIOBCZPPXXX

   

Pokud chcete podpořit misijní práci v Bruntále, pošlete, prosím, svůj dar na účet stanice v Bruntále.

Pro dary z ČR: 115-5061770247 / 0100

Pro příspěvky ze zahraničí: IBAN CZ12 0100 0001 1550 6177 0247, SWIFT KOMBCZPPXXX

  
Rádi Vám vystavíme potvrzení o bezúplatném plnění (darech), které si můžete odečíst od základu daně. Pokud požadujete toto potvrzení, napište nám, prosím, na e-mail: dary@cbopava.cz.

Učetnictví sboru pravidelně kontrolují revizoři, kteří předkládají závěr revize členskému shromáždění. Účetní závěrku schvaluje jednou ročně shromáždění členů sboru. Navíc každých 5 let podléhá účetnictví sboru celocírkevní revizi hospodaření. Je tak zaručena transparentnost Vašich darů.

Za jakýkoli projev Vaší podpory Vám děkujeme!