Co je CB?

Církev bratrská (CB) patří k protestantským církvím. Její počátky sahají do druhé poloviny 19. století. Navazuje však na nejstarší křesťanskou tradici a čerpá z dědictví české i světové reformace. V dobách Rakouska-Uherska nesla název Svobodná církev reformovaná, za první republiky Jednota českobratrská a nakonec v sedmdesátých letech minulého století došlo k vytvoření současného názvu, Církev bratrská.

Dnes Církev bratrskou tvoří asi 70 sborů v České republice a celkem se k ní podle posledního sčítání lidu hlásí více jak deset tisíc lidí, čímž se stala třetí nejpočetnější protestantskou církví u nás. Církev bratrská je otevřená široké ekumenické spolupráci.

Chceme tvořit společenství, kam může každý přijít, ptát se, naslouchat, setkat se s druhými, ale především s Bohem. Zároveň chceme na prvním místě rozvíjet vztah s Ježíšem Kristem. Bible představuje normu pro náš život a víru.

 

historie a současnost Církve bratrské
dokumenty Církve bratrské
sbory a kontakty