Pavel Barot: Kristův učedník ve světě šíří evangelium
Říj01

Pavel Barot: Kristův učedník ve světě šíří evangelium

Ježíš přišel na tento svět, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo. Ježíš tak byl prvním misionářem a ukázal nám ve svém spasitelném díle, jak se misie vykonává. Poslal apoštoly do světa, aby šířili radostnou zvěst o Božím království. Jeho první učedníci se to měli naučit ještě za života...

číst dál...
Pavel Barot: Věrnost a tvá cesta životem
Srp27

Pavel Barot: Věrnost a tvá cesta životem

Věrnost vymezuje naší životní cestu, ohraničuje ji a ukazuje její směřování. Věrný mohu být svým představám např. o pravdě, lásce, darům, slibům. Mohu být věrný určité ideologii nebo své životní filosofii. Mohu být věrný svému přesvědčení. Mohu být věrný přátelům, své ženě. Důležité ovšem je kde se věrnosti učím. Budu-li mít špatného učitele dopadne můj život špatně. Písmo svaté nás učí té pravé věrnosti. Slovo boží nám ukazuje naprosto přesně komu a čemu máme být věrni, chceme-li dojít do...

číst dál...
Pavel Barot: O Božím povolání k službě
Čvn04
číst dál...