Milost a pravda v Ježíšově službě
Srp11

Milost a pravda v Ježíšově službě

Bůh Syn mohl k nám, lidem, přijít jako Bůh soudu, hněvu, pomsty – přišel však plný milosti a pravdy. V osobě Ježíše Krista se milost a pravda dokonale spojuje a víc než cokoli jiného, právě milost a pravda nejlépe charakterizuje Jeho službu zde, na zemi. V průběhu celých prázdnin se tyto dva důrazy budou prolínat v každém kázání. Budeme vyzýváni, abychom následovali Ježíše s jeho důrazy – milostí a pravdou. 30.6. Matúš Kušnír – Milost a pravda v Ježíšově službě – úvod 7.7. Tibor Máhrik – Jdi a nehřeš víc 14.7. Tomáš Kolman – Slyšet pravdu, slyšet milost 21.7. Antonín Prokůpek – Na pravdu musíš reagovat. Přijmout milost. 28.7. Pavel Barot – Jen jedno je potřeba 4.8. Matúš Kušnír – Doupě nebo svatyně? 11.8. Vojtěch Barot – Když jsme ještě v...

číst dál...
Pavel Barot: Ježíšovo svědectví
Pro02

Pavel Barot: Ježíšovo svědectví

Advent netrvá jen 4 týdny před Vánocemi. Jeho začátek je nutno hledat v našem hříchu v ráji, konec v okamžiku, kdy přijde znovu, jak přislíbil. Náš hřích, Ježíšovu oběť i Jeho návrat si připomínáme právě v tento předvánoční čas. Činíme tak proto, abychom upevňovali svou víru v našeho Spasitele. Již od okamžiku, kdy Ježíš chodil po světě, si pokládali lidé otázku, zda právě On je tím prorokovaným Mesiášem. Ježíš sám o tom vydává...

číst dál...
Matúš Kušnír, Vojtěch Barot, Pavel Barot, Tomáš Kolman, Nathan Beck: Jedni druhým
Srp26

Matúš Kušnír, Vojtěch Barot, Pavel Barot, Tomáš Kolman, Nathan Beck: Jedni druhým

Začínáme sérii kázání, která nás bude doprovázet v průběhu celých prázdnin. Budeme se společně zamýšlet nad tím, jak máme sloužit jedni druhým. Každý z nás, kdo vyznává Ježíše jako svého Pána, je zároveň Jeho služebníkem. Sloužit Ježíši znamená sloužit Jeho dětem. Prázdninová série kázání “Jedni druhým” má přispět k tomu, abychom si více než doposud všímali naše bratry a sestry a sloužili jim těmi dary, kterými nás Kristus obdaroval.    8.7.2018 – Matúš Kušnír: Věnujte se jedni druhým     15.7.2018 – Vojtěch Barot: Neste břemena jedni druhých     22.7.2018 – Matúš Kušnír: Poddávejte se jedni druhým     29.7.2018 – Matúš Kušnír: Nesuďme jedni druhé     5.8.2018 – Pavel Barot: Modlete se jedni za druhé    12.8.2018 – Tomáš Kolman: Čekejte jedni na druhé    19.8.2018 – Matúš Kušnír: Nepomlouvejte jedni druhé 26.8.2018 – Nathan Beck: Milujte jedni...

číst dál...
Pavel Barot: Jsi připraven plnit příkaz vzkříšeného Ježíše?
Kvě06

Pavel Barot: Jsi připraven plnit příkaz vzkříšeného Ježíše?

Vzkříšený Ježíš nám nepřikazuje, abychom šli a sami budovali jeho církev a šířili evangelium, to by byl pro nás nesplnitelný úkol a Ježíš to ví, proto nám ukládá, abychom byli pomocníky Ducha Sv. a za jeho vedení mu pomáhali a tak byli účastni na Božím díle. S použitím moci Ducha svatého je pro nás uložený úkol splnitelný. Kdy se můžeme tuto moc spolehnou je naléhavá otázka nejen na každého z nás, ale i na sbor a...

číst dál...
Pavel Barot: Kristův učedník ve světě šíří evangelium
Říj01

Pavel Barot: Kristův učedník ve světě šíří evangelium

Ježíš přišel na tento svět, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo. Ježíš tak byl prvním misionářem a ukázal nám ve svém spasitelném díle, jak se misie vykonává. Poslal apoštoly do světa, aby šířili radostnou zvěst o Božím království. Jeho první učedníci se to měli naučit ještě za života...

číst dál...
Pavel Barot: Věrnost a tvá cesta životem
Srp27

Pavel Barot: Věrnost a tvá cesta životem

Věrnost vymezuje naší životní cestu, ohraničuje ji a ukazuje její směřování. Věrný mohu být svým představám např. o pravdě, lásce, darům, slibům. Mohu být věrný určité ideologii nebo své životní filosofii. Mohu být věrný svému přesvědčení. Mohu být věrný přátelům, své ženě. Důležité ovšem je kde se věrnosti učím. Budu-li mít špatného učitele dopadne můj život špatně. Písmo svaté nás učí té pravé věrnosti. Slovo boží nám ukazuje naprosto přesně komu a čemu máme být věrni, chceme-li dojít do...

číst dál...