Matúš Kušnír: O věcech důležitých a důležitějších
Čvn02

Matúš Kušnír: O věcech důležitých a důležitějších

Budeme si dnes povídat o důležitých událostech v dějinách našeho národa, i naších životů. Jsou to natolik důležité události, že některé z nich si připomínáme pravidelně. Třeba narozeniny, ty slavíme každý rok. Jsou nějaké důležité události v duchovním životě, které stojí za to si připomínat? V životě Izraelského národa několikrát Bůh zavazuje svědky důležitých událostí, aby je předávali dalším generacím, aby o nich mluvili a vštěpovali jim je. Pro nás, lid Nové smlouvy je velmi důležité připomínat si tuto skutečnost, že patříme Pánu Ježíši a jsme součástí Kristovy...

číst dál...
Matúš Kušnír: Ježíšovo nanebevstoupení
Kvě26

Matúš Kušnír: Ježíšovo nanebevstoupení

Ježíš nám dává výzvy k následování. Následovat máme především Ježíšův příklad. Směřuje své učedníky do Galileje, kde spolu s nimi často chodíval. Pro učedníky to znamená několik dní namáhavé chůze na sever od Jeruzaléma. Tam, na vysoké hoře jim svěří důležité pokyny. Následovat Krista znamená také být poslušný Jeho slovu,...

číst dál...
Matúš Kušnír: Následuj mě!
Kvě19

Matúš Kušnír: Následuj mě!

Církev často a různými způsoby zvěstuje potřebu víry v Krista. Je to také jeden z důrazů reformace. Zatímco Ježíšdává lidem poněkud jinou výzvu. Výzvu k následování. Následování bez víry v Krista není možné, nicméněnásledování je ještě trochu o něčem jiném, než samotná víra v Krista. Je to víra spojená s konkrétními kroky, se skutky víry. V našem následování jde o to vidět Krista, kde a jak jedná, a neustále se připojovat k Jeho...

číst dál...
Matúš Kušnír: Roztržená opona
Kvě12

Matúš Kušnír: Roztržená opona

Skončily velikonoční svátky, poselství Kristovy smrti a zmrtvýchvstání odznělo… K jedné symbolické události pátečního večera se ještě vrátíme. K události, kterou máme tendenci přehlížet. Roztržená opona v jeruzalémském chrámu. V Kristově smrti se totiž nebe spojilo se zemí, a zem s nebem. Smyslem roztžené opony je konec starozákonních bohoslužeb a nastolení nového bohoslužebného řádu. Řádu, ve kterém každý z nás má přístup k Bohu a Bůh chce přebývat v nás. 5.5.2019 – 1.část 12.5.2019 –...

číst dál...
Antonín Prokůpek: Na cestě do Emauz
Dub28

Antonín Prokůpek: Na cestě do Emauz

Příběh učedníků, kteří cestují do Emauz, nám může ukázat na to, že i my někdy utíkáme od Pána Boha do světa. Ujišťuje nás, že i když my od Něj utíkáme, Pán Ježíš chce mít s námi vztah a zjevuje se nám. Připomíná nám zážitky, které jsme s Ním měli, předešlá setkání – Večeři Páně, čtení Písma, modlitba, nebo nějaký jinýkonkrétní společný...

číst dál...
Matúš Kušnír: Není tu!
Dub21

Matúš Kušnír: Není tu!

Ježíš je vzkříšen! Zvítězil nad smrtí! Zvítězil nad lidskou zlobou a nenávistí! Zvítězil nad hříchem! Zvítězil nad Božím nepřítelem! Dnes slavíme nejdůležitější událost křesťanských dějin, bez níž by naše víra a naděje byla marná. Kristus po svém vzkříšení učedníkům zanechává vzkaz, ale také osobně se setkává s těmi, kteří přišli nahlédnout do prázdného...

číst dál...