Matúš Kušnír: Jsi uzdraven!
Říj14

Matúš Kušnír: Jsi uzdraven!

Jan má rád silné příběhy, tento je třetí v pořadí. Ježíš vstupuje do rozhovoru, tentokrát s nemocným mužem a táže se ho, zda chce být zdravý. Na první pohled je to dosti nesmyslná otázka, co jiného by mohl chtít nemocný, než právě zdraví? Popravdě, často nechceme Ježíšovo uzdravení. Zdraví se totižspojuje se zodpovědností – zdravý se musí učit pracovat, starat se o sebe a o jiné. Je jednodušší zůstat nemocný a foukat si své bolístky. Ježíš zde však podává definici zdraví – skutečně zdravý je ten, kdo je svobodný od...

číst dál...
Matúš Kušnír: Obnova chrámu
Zář30

Matúš Kušnír: Obnova chrámu

Příběh Nehemiáše, Ezdráše a Zorobábela jsou příběhy o obnově Božích zaslíbení vůči svému lidu, o obnově chrámu a bohoslužeb. V procesu obnovy hraje zásadní roli pohanskýkrál Kýr, kterého si Bůh vyvolil, aby ho použil ke svým záměrům. V tom příběhu hrají roli kněží i lévité, ale také celýnárod. V procesu obnovy hraje zcela jistě roli Bůh a Jeho záměr s...

číst dál...
Matúš Kušnír: Bohoslužba vděčnosti
Zář23

Matúš Kušnír: Bohoslužba vděčnosti

Dnes je den vděčnosti za úrodu, kterou nám Bůh dal, ale také za jiné dary, které jsme obdrželi z Boží ruky. Důležitějším darem, než úroda na našem poli, jsou lidé kolem nás a sám Pán Ježíš Kristus. On nám dává návod, z čeho se máme radovat. Ukazuje nám na skutečnosti, které jsou nepatrné, malé, přesto jsou důvodem k veliké...

číst dál...
Matúš Kušnír: Jste to, co jíte
Zář16

Matúš Kušnír: Jste to, co jíte

Vzpomínáte na pořad televize Prima “Jste to, co jíte”? Rázná doktorka Kateřina vyhazuje z ledniček klientů nezdravé potraviny. Slogany bývají zavádějící, je tomu tak i v tomto případě. Kdo vlastně jsme? Naši identitu nemohou určovat lidé kolem nás, neurčujeme ji ani my sami. To, kdo jsme, je odvozeno od toho, kdo je náš...

číst dál...
Matúš Kušnír, Vojtěch Barot, Pavel Barot, Tomáš Kolman, Nathan Beck: Jedni druhým
Srp26

Matúš Kušnír, Vojtěch Barot, Pavel Barot, Tomáš Kolman, Nathan Beck: Jedni druhým

Začínáme sérii kázání, která nás bude doprovázet v průběhu celých prázdnin. Budeme se společně zamýšlet nad tím, jak máme sloužit jedni druhým. Každý z nás, kdo vyznává Ježíše jako svého Pána, je zároveň Jeho služebníkem. Sloužit Ježíši znamená sloužit Jeho dětem. Prázdninová série kázání “Jedni druhým” má přispět k tomu, abychom si více než doposud všímali naše bratry a sestry a sloužili jim těmi dary, kterými nás Kristus obdaroval.    8.7.2018 – Matúš Kušnír: Věnujte se jedni druhým     15.7.2018 – Vojtěch Barot: Neste břemena jedni druhých     22.7.2018 – Matúš Kušnír: Poddávejte se jedni druhým     29.7.2018 – Matúš Kušnír: Nesuďme jedni druhé     5.8.2018 – Pavel Barot: Modlete se jedni za druhé    12.8.2018 – Tomáš Kolman: Čekejte jedni na druhé    19.8.2018 – Matúš Kušnír: Nepomlouvejte jedni druhé 26.8.2018 – Nathan Beck: Milujte jedni...

číst dál...
Matúš Kušnír: Kdo je největší v Božím království?
Čvn24

Matúš Kušnír: Kdo je největší v Božím království?

Dnešní biblický příběh je příběhem paradoxu. Na otázku učedníků týkající se “velikosti” v Božím králosvství, Ježíš neodpovídá: “Mojžíš” nebo “Eliáš”, ukazuje na “malé” dítě. Prý pokud se nestaneme jako děti, nikdy nevejdeme do Božího království! Ježíš se zde projevuje jako obránce slabých, malých, a...

číst dál...