Matúš Kušnír: Starší
Úno17

Matúš Kušnír: Starší

Začínáme sérii tří nedělních kázání zaměřených na službu staršího v místním sboru. Za čas budeme rozpoznávat povolání k této službě u kandidátů do staršovstva a budeme přemýšlet, komu svěříme tento úkol pro příští období. Podlečeho to poznáme? Jaká jsou kritéria při volbě starších sboru a jaká je vlastně náplň jejich služby? Co můžeme očekávat od staršího sboru? Co od něj očekává Pán Církve, Ježíš Kristus?     3.2.2019 – Starší jako pastýři (Ž23, 1.Petrova 5,1-4)    10.2.2019 – Starší jako strážci (Ezechiel 33,1-9; 1.Timoteova 3,1-7)    17.2.2019 – Starší jako vedoucí (1.Timoteova 5,17-18; Lukáš...

číst dál...
Matúš Kušnír: O dělnících na vinici
Led13

Matúš Kušnír: O dělnících na vinici

Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. Na této vinici je spousta různé práce, zcela jistě se najde i pro Tebe. Bůh Tě zve k spolupráci na svém díle a slibuje odměnu za Tvou práci. Bůh si všímá Tvé námahy a váží si jí. Zároveň tu nejdůležitější “práci” už vykonal Bůh sám ve svém Synu, který přišel na naše tržiště, do naších lidských radostí i...

číst dál...
Matúš Kušnír: Vyslyšel jsem tvou modlitbu
Led06

Matúš Kušnír: Vyslyšel jsem tvou modlitbu

Dnes poznáme Boha jako toho, kdo vyslýchá modlitby svého služebníka. Králi Ezechiášovi zvěstuje prorok Izajáš uzdravení od nemoci a přidá mu dalších 15 let života. To se děje poté, co je králi oznámena skutečnost, že brzy zemře a je vyzván, aby dal do pořádku svoje vztahové...

číst dál...
Matúš Kušnír: Mariin chvalozpěv
Pro23

Matúš Kušnír: Mariin chvalozpěv

Blíží se den, ve kterém budeme slavit narozeniny Ježíše Krista. K událostem předcházejícím narození Spasitele patří beze sporu krásný, oslavný žalm, Mariin chvalozpěv. Odkrývá nám tajemství spásy, Božího plánu záchrany člověka. A spolupráce Boha s člověkem na tomto spásném...

číst dál...
Matúš Kušnír: Naděje
Pro09

Matúš Kušnír: Naděje

Advent se spojuje s očekáváním, a očekávání s nadějí. Naděje není jen téma, které je vhodné na smuteční obřad. Naděje je hnací sílou lidstva, ono pověstné světlo na konci tunelu; naděje, že se věci změní, že se naše děti budou mít lépe než se máme my. Naděje pro nás, křesťany, znamená nadechnutí se věčnosti, Božího království, Boží slávy. K prožívání této naděje jsme zváni už zde, na...

číst dál...
Matúš Kušnír: Modlitba v chrámu
Lis25

Matúš Kušnír: Modlitba v chrámu

Dnes je poslední neděle církevního roku. Společně budeme rozjímat o jedné nevšední bohoslužbě. Účastní se jí tři osoby, dva lidé a Bůh. Ti dva jsou úplně odlišní, představitelé dvou světů. Jeden – vážený muž, druhý – opovrhován lidmi. Přesto Boží soud na závěr celého příběhu je velmi překvapivý. Ten opovrhovaný odchází ospravedlněn, ten vážený nikoliv. Boží pohled na člověka je zde zcela opačný než...

číst dál...