Matúš Kušnír: Jarní úklid
Dub08

Matúš Kušnír: Jarní úklid

První jarní dny jsou vždy ve znamení úklidu. Sníh ledacos přikryl, teď, když už zde není, se odkryla nahota našich zahrad. Je zde ještě něco, co je třeba uklidit, a to si mnozí neuvědomujeme – naše srdce, naše nitro, naši duši. Potřebujeme odklidit nánosy špíny a nepořádku v našem nitru. Potřebujeme odplevelit náš vztah s živým...

číst dál...
Matúš Kušnír: Miloval své druhy, miloval až do konce
Bře30

Matúš Kušnír: Miloval své druhy, miloval až do konce

Velkopáteční kázání o veliké Boží lásce k člověku. Jan 13,1-20

číst dál...
Matúš Kušnír: Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu
Bře25

Matúš Kušnír: Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu

Dnes si celá církev připomíná vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Přesto že je Král, vjíždí na oslátku. Evangelista Jan si dává záležet, abychom porozuměli důvodu tohoto činu – aby se na něm vyplnilo to, co bylo napsáno v...

číst dál...
Matúš Kušnír: On dává sílu znaveným
Bře18

Matúš Kušnír: On dává sílu znaveným

Bůh nás pozývá k účasti na svém odpočinutí. Pozývá nás k něčemu víc, než jen k siestě po nedělním obědě. To pravé odpočinutí nalézáme v Jeho přítomnosti. Pozývá nás tedy, abychom žili a odpočívali s Ním a v Něm. Až jednou nás zavolá do svého království, budeme s Ním odpočívat...

číst dál...
Matúš Kušnír: Přijměte za dědictví Království
Úno25

Matúš Kušnír: Přijměte za dědictví Království

Zatímco příběh o deseti družičkách nás ujišťuje o tom, že Kristus, jako ženich, se brzy vrátí pro svou nevěstu (církev), podobenství o hřivnách nás učí tomu, jak být připraven na jeho příchod. Dnes otevřeme téma Ježíšova soudu. Co rozhodne o tom, zda dostanu pozvání k vstupu do věčného...

číst dál...
Matúš Kušnír: Zakopaná hřivna
Úno18

Matúš Kušnír: Zakopaná hřivna

Příběh Pána Ježíše o zakopané hřivně je spolu s podobenstvím o deseti družičkách součástí eschatologického celku – vyučování o věcech budoucích. Kristův druhý příchod je dobrou motivací k tomu, abychom se podívali na to, jak zacházíme s dary, které jsme od Boha obdrželi. Blíží se vyúčtování našeho života a...

číst dál...