Matúš Kušnír, Vojtěch Barot, Pavel Barot, Tomáš Kolman: Jedni druhým
Srp12

Matúš Kušnír, Vojtěch Barot, Pavel Barot, Tomáš Kolman: Jedni druhým

Začínáme sérii kázání, která nás bude doprovázet v průběhu celých prázdnin. Budeme se společně zamýšlet nad tím, jak máme sloužit jedni druhým. Každý z nás, kdo vyznává Ježíše jako svého Pána, je zároveň Jeho služebníkem. Sloužit Ježíši znamená sloužit Jeho dětem. Prázdninová série kázání “Jedni druhým” má přispět k tomu, abychom si více než doposud všímali naše bratry a sestry a sloužili jim těmi dary, kterými nás Kristus obdaroval.    8.7.2018 – Matúš Kušnír: Věnujte se jedni druhým     15.7.2018 – Vojtěch Barot: Neste břemena jedni druhých     22.7.2018 – Matúš Kušnír: Poddávejte se jedni druhým     29.7.2018 – Matúš Kušnír: Nesuďme jedni druhé     5.8.2018 – Pavel Barot: Modlete se jedni za druhé    12.8.2018 – Tomáš Kolman: Čekejte jedni na...

číst dál...
Matúš Kušnír: Kdo je největší v Božím království?
Čvn24

Matúš Kušnír: Kdo je největší v Božím království?

Dnešní biblický příběh je příběhem paradoxu. Na otázku učedníků týkající se “velikosti” v Božím králosvství, Ježíš neodpovídá: “Mojžíš” nebo “Eliáš”, ukazuje na “malé” dítě. Prý pokud se nestaneme jako děti, nikdy nevejdeme do Božího království! Ježíš se zde projevuje jako obránce slabých, malých, a...

číst dál...
Matúš Kušnír: Klíčové rozhodnutí
Čvn17

Matúš Kušnír: Klíčové rozhodnutí

Dnešní biblický příběh je obzvlášť zajímavý. Cizinka běží za Ježíšem a volá na Něj, potřebuje totiž Jeho uzdravující moc. Ne pro sebe, leč pro své dítě. Ježíš si jí nevšímá, a protože mu nedá pokoj, odvěti cosi hanlivého o psech a drobcích. Pak nastává moment klíčového rozhodnutí té ženy: “Ano, Pane, ale…” Tento rozohvor byl klíčový také pro Ježíšovu službu. Udělal výjimku z pravidla, díky které také také my a naše děti se můžeme radovat ze...

číst dál...
Matúš Kušnír, Tonda Prokůpek: Křesťanské hodnoty
Čvn03

Matúš Kušnír, Tonda Prokůpek: Křesťanské hodnoty

V naší společnosti se v poslední době vynořilo nemálo obránců křesťanských hodnot. Najednou se Evropané probouzí a ze strachu z cizinců začínají bránit křesťanské hodnoty, na nichž je Evropa založena. Přemýšleli jste však nad tím, jaké jsou tyto hodnoty? Mám za to, že křesťanské a židovské hodnoty pocházejí z lásky k Bohu a k člověku. Hodnoty není třeba bránit, je třeba začít je žít.    3.6.2018 Matúš Kušnír    10.6.2018 Tonda...

číst dál...
Matúš Kušnír: Když přišel den Letnic…
Kvě13

Matúš Kušnír: Když přišel den Letnic…

Svátek seslání Ducha svatého budeme slavit až příští týden, ale téma Ducha svatého je natolik stěžejní, že se mu hodláme věnovat více a častěji. Bez Ducha svatého by totiž církev neexistovala. Duch nám byl dán jako prvotina toho, co nás čeká v budoucnosti s Ježíšem Kristem. Duch svatý nám také pomáhá naplňovat Velké poslání! Zároveň je ten, jehož není možné pojmout ani obsáhnout, stejně tak, jak není možné spoutát vítr. Místo pokusu o krocení větru bychom měli napnout...

číst dál...
Matúš Kušnír: Řeky vody živé
Dub29

Matúš Kušnír: Řeky vody živé

Ježíš nás povzbuzuje k tomu, abychom přišli k Němu a pili. Zároveň sám sebe označuje za zdroj živé vody. Lidé různě reagují na tuto Ježíšovu výzvu. Tyto Ježíšovy výzvy vždy přinášejí rozdělení v řadách posluchačů. Nelze jít dál a nezaujmout žádný postoj vůči Ježíši a Jeho slovům. I dnes se dělí lidé v zásadě na dvě skupiny (na dva tábory). Ti první by byli raději, kdyby vůbec nebyl, ti druzí Jeho slovům věří a přijímají Ho jako Mesiáše...

číst dál...