Milost a pravda v Ježíšově službě
Srp11

Milost a pravda v Ježíšově službě

Bůh Syn mohl k nám, lidem, přijít jako Bůh soudu, hněvu, pomsty – přišel však plný milosti a pravdy. V osobě Ježíše Krista se milost a pravda dokonale spojuje a víc než cokoli jiného, právě milost a pravda nejlépe charakterizuje Jeho službu zde, na zemi. V průběhu celých prázdnin se tyto dva důrazy budou prolínat v každém kázání. Budeme vyzýváni, abychom následovali Ježíše s jeho důrazy – milostí a pravdou. 30.6. Matúš Kušnír – Milost a pravda v Ježíšově službě – úvod 7.7. Tibor Máhrik – Jdi a nehřeš víc 14.7. Tomáš Kolman – Slyšet pravdu, slyšet milost 21.7. Antonín Prokůpek – Na pravdu musíš reagovat. Přijmout milost. 28.7. Pavel Barot – Jen jedno je potřeba 4.8. Matúš Kušnír – Doupě nebo svatyně? 11.8. Vojtěch Barot – Když jsme ještě v...

číst dál...
Matúš Kušnír: Řeka vody života
Čvn16

Matúš Kušnír: Řeka vody života

Duch svatý se o letnicích zjevuje jako hukot, vítr a oheň. Je to živel, který není možné zkrotit ani osedlat. Je Bohem a vane kam chce. Je však možné napnout plachty, poddat se Mu, vejít tam, kde Duch svatý působí. A jít po jeho proudu dále. Neměli bychom být uspokojeni občasným “namočením” v řece Ducha svatého, měli bychom se naučit v ní...

číst dál...
Matúš Kušnír: O věcech důležitých a důležitějších
Čvn02

Matúš Kušnír: O věcech důležitých a důležitějších

Budeme si dnes povídat o důležitých událostech v dějinách našeho národa, i naších životů. Jsou to natolik důležité události, že některé z nich si připomínáme pravidelně. Třeba narozeniny, ty slavíme každý rok. Jsou nějaké důležité události v duchovním životě, které stojí za to si připomínat? V životě Izraelského národa několikrát Bůh zavazuje svědky důležitých událostí, aby je předávali dalším generacím, aby o nich mluvili a vštěpovali jim je. Pro nás, lid Nové smlouvy je velmi důležité připomínat si tuto skutečnost, že patříme Pánu Ježíši a jsme součástí Kristovy...

číst dál...
Matúš Kušnír: Ježíšovo nanebevstoupení
Kvě26

Matúš Kušnír: Ježíšovo nanebevstoupení

Ježíš nám dává výzvy k následování. Následovat máme především Ježíšův příklad. Směřuje své učedníky do Galileje, kde spolu s nimi často chodíval. Pro učedníky to znamená několik dní namáhavé chůze na sever od Jeruzaléma. Tam, na vysoké hoře jim svěří důležité pokyny. Následovat Krista znamená také být poslušný Jeho slovu,...

číst dál...
Matúš Kušnír: Následuj mě!
Kvě19

Matúš Kušnír: Následuj mě!

Církev často a různými způsoby zvěstuje potřebu víry v Krista. Je to také jeden z důrazů reformace. Zatímco Ježíšdává lidem poněkud jinou výzvu. Výzvu k následování. Následování bez víry v Krista není možné, nicméněnásledování je ještě trochu o něčem jiném, než samotná víra v Krista. Je to víra spojená s konkrétními kroky, se skutky víry. V našem následování jde o to vidět Krista, kde a jak jedná, a neustále se připojovat k Jeho...

číst dál...
Matúš Kušnír: Roztržená opona
Kvě12

Matúš Kušnír: Roztržená opona

Skončily velikonoční svátky, poselství Kristovy smrti a zmrtvýchvstání odznělo… K jedné symbolické události pátečního večera se ještě vrátíme. K události, kterou máme tendenci přehlížet. Roztržená opona v jeruzalémském chrámu. V Kristově smrti se totiž nebe spojilo se zemí, a zem s nebem. Smyslem roztžené opony je konec starozákonních bohoslužeb a nastolení nového bohoslužebného řádu. Řádu, ve kterém každý z nás má přístup k Bohu a Bůh chce přebývat v nás. 5.5.2019 – 1.část 12.5.2019 –...

číst dál...