Matúš Kušnír: Není tu!
Dub21

Matúš Kušnír: Není tu!

Ježíš je vzkříšen! Zvítězil nad smrtí! Zvítězil nad lidskou zlobou a nenávistí! Zvítězil nad hříchem! Zvítězil nad Božím nepřítelem! Dnes slavíme nejdůležitější událost křesťanských dějin, bez níž by naše víra a naděje byla marná. Kristus po svém vzkříšení učedníkům zanechává vzkaz, ale také osobně se setkává s těmi, kteří přišli nahlédnout do prázdného...

číst dál...
Matúš Kušnír: Sedm Ježíšových slov
Dub19

Matúš Kušnír: Sedm Ježíšových slov

Obvykle se u velkopáteční zvěsti zaměřujeme na aktéry Ježíšova ukřižování – dav, kolemjdoucí, židovské představené, vojáky, zločince na kříži, Ježíšovy přátele, a nakonec i na setníka. Každý se nějak chová, nějak reaguje, vyjádřuje tím svůj postoj k Ježíšově ukřižování. Všímáme si obvykle, že dav se vysmívá, vojáci losují, zločinci si mezi sebou povídají, setník nakonec vyznává Ježíšovu spravedlnost. To je však jenom omáčka, kulisy dějin. Dnes se zaměříme na hlavní postavu na jevišti, na to, co říká...

číst dál...
Matúš Kušnír: Pán ho potřebuje!
Dub14

Matúš Kušnír: Pán ho potřebuje!

Dnešní, “květnou” nedělí začíná Velký týden, který končí oslavou vzkříšení Ježíše Krista. Připomínáme si dnes triumfální Ježíšův vjezd do Jeruzaléma – na oslátku. Pokud si Ježíš použil oslíka, aby naplnil starozákonní proroctví a vzal si slávu, může si použít i nás. Pán Ježíš potřebuje Tvoji...

číst dál...
Matúš Kušnír: Ježíš, Mojžíš a Eliáš
Dub07

Matúš Kušnír: Ježíš, Mojžíš a Eliáš

Ježíš býval obklopen různými lidmi, zástupy, sedmdesáti následovníky, dvanácti učedníky. S každou skupinou pracoval jinak, pro každou měl jinou lekci. Dnešní příběh se odehrává na hoře proměnění, zřejmě hoře Tábor, před zraky tří Ježíšových učedníků – Petra, Jakuba a Jana. Tou ústřední osobou však nejsou tři učedníci, dokonce ani Mojžíš a Eliáš, starozákonní duchovní velikáni, nýbrž hlas Boha Otce, kterýzní: “Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si...

číst dál...
Matúš Kušnír: Člověk, vždy včas?
Bře24

Matúš Kušnír: Člověk, vždy včas?

Boží vnímání času je jiné než lidské. Bůh není člověkem, kterýby byl omezen časem, ale také člověk není Bohem, žije v daném čase a prostoru. Existuje reálné nebezpečí, že člověk zmešká příhodný čas, čas Božího navštívení a jednání. Nerozpozná Boží vedení a nezareaguje na něj. Nebo reaguje přesně naopak. Děje se tak zpravidla tehdy, když se člověk zabývá málo důležitými věcmi, a ty opravdu důležité nechá...

číst dál...
Matúš Kušnír: Kdo jsi?
Bře03

Matúš Kušnír: Kdo jsi?

Otázka identity je velmi důležitou záležitostí, kterou více nebo méně řešíme v dané životní situaci. Není na tom nic divného, řešili ji také bilbličtí hrdinové, třeba Mojžíš nebo David. Jana Křtitele se také ptají, kdo že vlastně je, za koho se považuje. Nedivme se, izraelský národ neslyšel Boží řeč kčlověku skrze proroka více než 400 let. Jan dobře ví, kdo je a jaký má úkol, zná také toho, kdo přijde po něm a komu slouží. Jak je to s...

číst dál...