Matúš Kušnír: Naděje
Pro09

Matúš Kušnír: Naděje

Advent se spojuje s očekáváním, a očekávání s nadějí. Naděje není jen téma, které je vhodné na smuteční obřad. Naděje je hnací sílou lidstva, ono pověstné světlo na konci tunelu; naděje, že se věci změní, že se naše děti budou mít lépe než se máme my. Naděje pro nás, křesťany, znamená nadechnutí se věčnosti, Božího království, Boží slávy. K prožívání této naděje jsme zváni už zde, na...

číst dál...
Matúš Kušnír: Modlitba v chrámu
Lis25

Matúš Kušnír: Modlitba v chrámu

Dnes je poslední neděle církevního roku. Společně budeme rozjímat o jedné nevšední bohoslužbě. Účastní se jí tři osoby, dva lidé a Bůh. Ti dva jsou úplně odlišní, představitelé dvou světů. Jeden – vážený muž, druhý – opovrhován lidmi. Přesto Boží soud na závěr celého příběhu je velmi překvapivý. Ten opovrhovaný odchází ospravedlněn, ten vážený nikoliv. Boží pohled na člověka je zde zcela opačný než...

číst dál...
Matúš Kušnír: Nepochopitelná oběť
Lis18

Matúš Kušnír: Nepochopitelná oběť

Soudce Jiftách neměl zrovna skvělý původ, byl nemanželským dítětem Gileáda a v dětství prožil pocity odmítnutí, výsměch a pohrdání. Jeho původ a zážitky z dětství nebyly pro Boha překážkou k tomu, aby byl povolán a lidmi pověřen k plnění soudcovské funkce v Izraeli. Jeho životní příběh je však znám slibem, který dal Bohu, a který následně splnil. Obětoval svou vlastní dceru. Ne všechno, co přinášíme na “olář” našemu Bohu, od nás Bůh skutečně žádá. Někdy je to naše iniciatíva, která přesahuje Boží...

číst dál...
Matúš Kušnír: Na stupni vítězů
Lis11

Matúš Kušnír: Na stupni vítězů

Často slýcháme, že život je těžký, že bojujeme, ale že to nevzdáváme. Však to nějak dopadne. Skepse a apatie se udílí i nám, křesťanům. Pokud dosáhneme nějakého úspěchu, moc se tím nechlubíme. Jako by byly “úspěch” a “vítězství” v křesťanství tabu. Jakou tvář má vítězství v novozákonní době? Nad čím vítězíme? A vůbec, s kým bojujeme? Jákob bojuje zvláštní boj, přetahuje se s neznámým mužem a ten muž jej nemůže porazit. Bojuje za požehnání, chce obstát v setkání s...

číst dál...
Matúš Kušnír: Vlastenecké kázání
Říj28

Matúš Kušnír: Vlastenecké kázání

U příležitosti významného státního svátku budeme přemýšlet o naší vlasti. Z nějakého důvodu je naše pozemská vlast důležitá. Budeme si však povídat o vlasti nebeské, o Božím království, o městě, do kterého směřujeme. Na zemi jsme pouhými poutníky a nemáme zde trvalé místo. Očekáváme příchod Toho, který nás uvede do našeho domova. Proto si potřebujeme připomenout i to, abychom se na zemi přílišnezabydlovali, nezapouštěli zde kořeny příliš...

číst dál...
Matúš Kušnír: Jsi uzdraven!
Říj14

Matúš Kušnír: Jsi uzdraven!

Jan má rád silné příběhy, tento je třetí v pořadí. Ježíš vstupuje do rozhovoru, tentokrát s nemocným mužem a táže se ho, zda chce být zdravý. Na první pohled je to dosti nesmyslná otázka, co jiného by mohl chtít nemocný, než právě zdraví? Popravdě, často nechceme Ježíšovo uzdravení. Zdraví se totižspojuje se zodpovědností – zdravý se musí učit pracovat, starat se o sebe a o jiné. Je jednodušší zůstat nemocný a foukat si své bolístky. Ježíš zde však podává definici zdraví – skutečně zdravý je ten, kdo je svobodný od...

číst dál...