Milost a pravda v Ježíšově službě
Srp25

Milost a pravda v Ježíšově službě

Bůh Syn mohl k nám, lidem, přijít jako Bůh soudu, hněvu, pomsty – přišel však plný milosti a pravdy. V osobě Ježíše Krista se milost a pravda dokonale spojuje a víc než cokoli jiného, právě milost a pravda nejlépe charakterizuje Jeho službu zde, na zemi. V průběhu celých prázdnin se tyto dva důrazy budou prolínat v každém kázání. Budeme vyzýváni, abychom následovali Ježíše s jeho důrazy – milostí a pravdou.    ...

Čti více...
Lukáš Nyzio: Opravdu znáš Boha?
Bře10

Lukáš Nyzio: Opravdu znáš Boha?

Každý den stojíme před mnoha rozhodnutími, při kterých musíme řešit, co je správné a co špatné, zda půjdeme doprava nebo doleva. Netýká se to jen jednotlivců, ale celé církve jako společenství, které kolem sebe buduje Kristus. Ježíš se nebál měnit staré zaběhlé způsoby proto, aby získal nové učedníky. Přitom je ale třeba pamatovat na to, že naším cílem není zalíbit se lidem, ale Hospodinu, proto je nutné znát Ho osobně a prohlubovat...

Čti více...
Lukáš Nyzio: Očekávající církev
Led27

Lukáš Nyzio: Očekávající církev

Celý Starý zákon očekává příchod Mesiáše. Ježíš naplnil toto zaslíbení, které lidé od Boha dostali, ale zjistili, že doba očekávání ještě nekončí. Církev má napjatě očekávat druhýKristův příchod a Simeon s Annou jsou nám v tom příkladem. Ukazují nám způsob, jakým má očekávat Novozákonní církev, stejně jako my dnes, na chvíli, která může přijít stejněnenápadně a nečekaně, jako tehdy před dvěma tisíci lety. Simeon s Annou nám ukazují,...

Čti více...
Lukáš Nyzio: Musíte se znovu narodit
Zář09

Lukáš Nyzio: Musíte se znovu narodit

Nikodém je prvním člověkem, kterému Ježíš vysvětluje, co to znamená narodit se znovu podle měřítek Božího království. Pro člověka je to něco těžko pochopitelného, přesto a možná právě proto je to klíč ke vztahu s...

Čti více...
Lukáš Nyzio: Naslouchání Slovu
Lis19

Lukáš Nyzio: Naslouchání Slovu

Lidské slovo může mít velikou moc. Moc Božího Slova se s ní ale dá těžko srovnávat. Přesto to v životě křesťana někdy vypadá tak, jakoby obojí byla jen prázdná slova bez viditelného dopadu. Aktivní naslouchání Pánu Bohu i lidem se neděje automaticky, proto nás Bible vede k tomu, abychom se to učili a abychom přitom zapojovali nejen uši, ale více částí našeho...

Čti více...