Josh Engle: Rozpoznej svoje povolání
Říj21

Josh Engle: Rozpoznej svoje povolání

Z epištoly k Římanům, 8. kapitoly se dozvídáme, že Bůh nás miluje a chce mít s námi obecenství. Bůh s námi jedná jako se svými syny a dcerami, nic nás nemůže oddělit od Jeho lásky. Máme vztah s Bohem, povolání a úkol. Naším úkolem je vykoupit svět. Kříž nám odhaluje naši hodnotu, která nabývá na smyslu skrze oběť Ježíše Krista. Bůh chce znovu vykopatčeské studny a připomenout nám, že se chce se dát poznat také českému...

číst dál...
Petr Raus: Služba v církvi
Říj07

Petr Raus: Služba v církvi

Ústředním textem kázání jsou slova apoštola Petra „Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.“ Zastavíme se ale i u dalších pohledů tohoto Petrova dopisu. Apoštol v něm radí, jak žít uprostřed ostatních lidí. Některé jeho pohledy vyvolávají řadu otázek, na některé se pokusíme odpovědět. Budeme zkoumat požehnání a jeho důsledky, lásku, lidské sebevědomí. Budeme hledat, jaký způsob, a hlavně jaký důvod služby se Pánu Bohu...

číst dál...
Lukáš Nyzio: Musíte se znovu narodit
Zář09

Lukáš Nyzio: Musíte se znovu narodit

Nikodém je prvním člověkem, kterému Ježíš vysvětluje, co to znamená narodit se znovu podle měřítek Božího království. Pro člověka je to něco těžko pochopitelného, přesto a možná právě proto je to klíč ke vztahu s...

číst dál...
Petr Polách: Život na skále
Čvc01

Petr Polách: Život na skále

Varování před povrchní vírou, která neumožňuje vnitřní proměnu. Tu působí Duch svatý, když nasloucháme božímu slovu jako ti, kdo ho chtějí uplatňovat ve svém...

číst dál...
Václav Radoš: Povolání k naději
Dub22

Václav Radoš: Povolání k naději

Ať už máme jakékoli problémy nebo čelíme různě závažným okolnostem, Bůh je hoden chvály. Proč? Protože naše spasení pochází od Něj. Protože nám dal spasení ze svého velikého milosrdenství. Protože skrze svou životodárnou moc nám dává spasení. Protože nám dává spasení vzkříšením Ježíše Krista. Ať už máme jakékoli problémy, můžeme Jej chválit, protože naše spasení přetrvá až na věčnost a je bezpečným dědictvím v nebesích. Boží moc nás skrze Ježíšovu věrnost bezpečně střeží ke...

číst dál...
Samuel Roth: Strach ze selhání
Dub15

Samuel Roth: Strach ze selhání

Bible představuje apoštola Petra jako křehkého hrdinu. V jedné chvíli chodí po vodě, pak začne pochybovat a topí se. Jak je tedy možné, aby člověk, který zradil Ježíše na Velký Pátek, našel v sobě odvahu umírat mučednickou smrtí? Co mu umožnilo zahodit své rybářské sítě podruhé a převzít zodpovědnost v...

číst dál...