Václav Radoš: Povolání k naději
Dub22

Václav Radoš: Povolání k naději

Ať už máme jakékoli problémy nebo čelíme různě závažným okolnostem, Bůh je hoden chvály. Proč? Protože naše spasení pochází od Něj. Protože nám dal spasení ze svého velikého milosrdenství. Protože skrze svou životodárnou moc nám dává spasení. Protože nám dává spasení vzkříšením Ježíše Krista. Ať už máme jakékoli problémy, můžeme Jej chválit, protože naše spasení přetrvá až na věčnost a je bezpečným dědictvím v nebesích. Boží moc nás skrze Ježíšovu věrnost bezpečně střeží ke...

číst dál...
Samuel Roth: Strach ze selhání
Dub15

Samuel Roth: Strach ze selhání

Bible představuje apoštola Petra jako křehkého hrdinu. V jedné chvíli chodí po vodě, pak začne pochybovat a topí se. Jak je tedy možné, aby člověk, který zradil Ježíše na Velký Pátek, našel v sobě odvahu umírat mučednickou smrtí? Co mu umožnilo zahodit své rybářské sítě podruhé a převzít zodpovědnost v...

číst dál...
Jaroslav Orawski: Co by bylo, kdyby nebylo…?
Dub01

Jaroslav Orawski: Co by bylo, kdyby nebylo…?

Podle Písma svatého víra ve vzkříšení Pána Ježíše Krista patří vedle víry v Kristovo ukřižování k tomu nejpodstatnějšímu, co velikonoční evangelium přináší. Apoštol Pavel tu myšlenku dále rozvíjí, když píše, že bez víry v Kristovo vzkříšení bychom nikdy neprožili pokoj a radost ze spasení, neměli bychom důvod spoléhat na Boží pomoc v našem trápení a bolestech v současnosti a neměli bychom ani žádnou naději pro věčnost. A to všechno patří neoddělitelně k poselství...

číst dál...
Karel Buba: Návrat učedníků z misijní cesty
Bře04

Karel Buba: Návrat učedníků z misijní cesty

Ježíš vysílá předvoj svých 70 učedníků na misii do míst kam plánuje sám přijít. Učedníci se radostně vrací z úspěšné mise a jejich Pán s nimi sdílí jejich radost, protože moc Satana je přemožena. V Boží moci vykonali učedníci dobrou práci. Zároveň jim dává informaci o tom, že nemohou spoléhat na svou práci, ale pouze na Boží milost zjevenou v Kristu. Jen pro jeho oběť jsou jejich jména zapsána v nebeské...

číst dál...
Petr Polách: Co s sebou vzít do nového roku?
Led07

Petr Polách: Co s sebou vzít do nového roku?

Nový rok může být novým počátkem, ale potřebujeme odložit nepotřebné věci, které náš...

číst dál...
Karel Fojtík: Syn člověka přišel hledat a zachránit
Pro03

Karel Fojtík: Syn člověka přišel hledat a zachránit

Dnes je první adventní neděle. Advent je období očekávání a příprav na příchod Ježíše Krista. Příchod Pána Ježíše je uprostřed zmatku a chaosu šancí. Přišel, aby hledal – Pán Ježíš má zájem o člověka, o mě osobně. Přišel, aby hledal a...

číst dál...