Milost a pravda v Ježíšově službě
Srp11

Milost a pravda v Ježíšově službě

Bůh Syn mohl k nám, lidem, přijít jako Bůh soudu, hněvu, pomsty – přišel však plný milosti a pravdy. V osobě Ježíše Krista se milost a pravda dokonale spojuje a víc než cokoli jiného, právě milost a pravda nejlépe charakterizuje Jeho službu zde, na zemi. V průběhu celých prázdnin se tyto dva důrazy budou prolínat v každém kázání. Budeme vyzýváni, abychom následovali Ježíše s jeho důrazy – milostí a pravdou. 30.6. Matúš Kušnír – Milost a pravda v Ježíšově službě – úvod 7.7. Tibor Máhrik – Jdi a nehřeš víc 14.7. Tomáš Kolman – Slyšet pravdu, slyšet milost 21.7. Antonín Prokůpek – Na pravdu musíš reagovat. Přijmout milost. 28.7. Pavel Barot – Jen jedno je potřeba 4.8. Matúš Kušnír – Doupě nebo svatyně? 11.8. Vojtěch Barot – Když jsme ještě v...

číst dál...
Steve Addison: Den, ve kterém vše začalo…
Čvn09

Steve Addison: Den, ve kterém vše začalo…

Přišel den, ve kterém Ježíš opustil rodinný podnik a sestoupil k Jordánu, tam, kde prorok Jan křtil. Ježíš se zde zjevuje jako Boží služebník (jak o Něm prorokoval Izajáš) a nechává se pokřtít. V průběhu Ježíšovy modlitby se otevřelo nebe a sestoupil na Něj Duch svatý. Plný Ducha pak odchází na poušť, kde čelí ďáblovým pokušením. Pokušením stejným jako ty, jímž čelili první lidé v ráji: “Opravdu Bůh řekl?…” Každé pokušení míří na Ježíšovu identitu a Jeho poslání. Ježíštřikrát odpovídá: “Je...

číst dál...
Leon Giňa: Bůh si zaslouží to nejlepší – chválu z celého srdce
Úno24

Leon Giňa: Bůh si zaslouží to nejlepší – chválu z celého srdce

Setkáváme se na nedělních bohoslužbách mimo jiné proto, abychom uctívali našeho Boha. Náš Bůh je hoden chvály svého lidu. Je důležité, zda chválíme Boha z celého srdce, nebo jen na oko. Pokud chválím Boha, je jedno, jakým způsobem. Nepohrdejme způsobem chval toho druhého. Nepohrdejme sebou...

číst dál...
Karel Buba: Hlavní předpoklad služby v církvi
Led20

Karel Buba: Hlavní předpoklad služby v církvi

Předpokladem služby v církvi je láska od Boha. Učedníku Petrovi přinesla odpovědnost a práci. Také kříž, který souvisel s jeho službou. Petr je biblickým textem také představen...

číst dál...
Josh Engle: Rozpoznej svoje povolání
Říj21

Josh Engle: Rozpoznej svoje povolání

Z epištoly k Římanům, 8. kapitoly se dozvídáme, že Bůh nás miluje a chce mít s námi obecenství. Bůh s námi jedná jako se svými syny a dcerami, nic nás nemůže oddělit od Jeho lásky. Máme vztah s Bohem, povolání a úkol. Naším úkolem je vykoupit svět. Kříž nám odhaluje naši hodnotu, která nabývá na smyslu skrze oběť Ježíše Krista. Bůh chce znovu vykopatčeské studny a připomenout nám, že se chce se dát poznat také českému...

číst dál...
Petr Raus: Služba v církvi
Říj07

Petr Raus: Služba v církvi

Ústředním textem kázání jsou slova apoštola Petra „Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.“ Zastavíme se ale i u dalších pohledů tohoto Petrova dopisu. Apoštol v něm radí, jak žít uprostřed ostatních lidí. Některé jeho pohledy vyvolávají řadu otázek, na některé se pokusíme odpovědět. Budeme zkoumat požehnání a jeho důsledky, lásku, lidské sebevědomí. Budeme hledat, jaký způsob, a hlavně jaký důvod služby se Pánu Bohu...

číst dál...