Petr Polách: Co s sebou vzít do nového roku?
Led07

Petr Polách: Co s sebou vzít do nového roku?

Nový rok může být novým počátkem, ale potřebujeme odložit nepotřebné věci, které náš...

číst dál...
Karel Fojtík: Syn člověka přišel hledat a zachránit
Pro03

Karel Fojtík: Syn člověka přišel hledat a zachránit

Dnes je první adventní neděle. Advent je období očekávání a příprav na příchod Ježíše Krista. Příchod Pána Ježíše je uprostřed zmatku a chaosu šancí. Přišel, aby hledal – Pán Ježíš má zájem o člověka, o mě osobně. Přišel, aby hledal a...

číst dál...
Lukáš Nyzio: Naslouchání Slovu
Lis19

Lukáš Nyzio: Naslouchání Slovu

Lidské slovo může mít velikou moc. Moc Božího Slova se s ní ale dá těžko srovnávat. Přesto to v životě křesťana někdy vypadá tak, jakoby obojí byla jen prázdná slova bez viditelného dopadu. Aktivní naslouchání Pánu Bohu i lidem se neděje automaticky, proto nás Bible vede k tomu, abychom se to učili a abychom přitom zapojovali nejen uši, ale více částí našeho...

číst dál...
David Novák: Evangelium pro byznysmeny, řemeslníky, matky v domácnosti…
Lis05

David Novák: Evangelium pro byznysmeny, řemeslníky, matky v domácnosti…

V kázání uslyšíme, že není nezbytně třeba teologické školy k tomu, abychom mohli sloužit Pánu Bohu. Že klíčové kvality jsou ještě v něčem jiném… Uslyšíme i o tom, že Bůh pracuje nejen v chrámu, ale třeba přesně tam, kam chodíš do...

číst dál...
Luděk Brdečko: Smrt, která už nastala
Říj22

Luděk Brdečko: Smrt, která už nastala

Vojáci nebo sportovci, kteří se chystají do bitvy či zápasu, potřebují mít alespoň nějakou naději, že vítězství možné. Jinak jejich snaha ztrácí smysl. Podobné je to i s naším bojem s hříchem. Potřebujeme vědět, že je možné, abychom nad hříchem zvítězili. Apoštol Pavel nám tuto možnost zaslibuje. Spolu s Kristem jsme zemřeli hříchu a hřích nad námi už nemá žádnou moc. Můžeme nad ním s Boží pomocí...

číst dál...
Jaroslav Orawski: Slova o posledním soudu
Zář24

Jaroslav Orawski: Slova o posledním soudu

Slova o posledním soudu, která pronesl Pán Ježíš Kristus, patři k poslednímu kázání našeho Pána před jeho zatčením, odsouzením a ukřižováním. Posledním slovům svého Mistra bychom tedy měli věnovat zvýšenou pozornost a přijmout je jako velmi důležitý vzkaz nejen pro jeho apoštoly, ale také pro všechny další jeho...

číst dál...