Leon Giňa: Bůh si zaslouží to nejlepší – chválu z celého srdce
Úno24

Leon Giňa: Bůh si zaslouží to nejlepší – chválu z celého srdce

Setkáváme se na nedělních bohoslužbách mimo jiné proto, abychom uctívali našeho Boha. Náš Bůh je hoden chvály svého lidu. Je důležité, zda chválíme Boha z celého srdce, nebo jen na oko. Pokud chválím Boha, je jedno, jakým způsobem. Nepohrdejme způsobem chval toho druhého. Nepohrdejme sebou...

číst dál...
Karel Buba: Hlavní předpoklad služby v církvi
Led20

Karel Buba: Hlavní předpoklad služby v církvi

Předpokladem služby v církvi je láska od Boha. Učedníku Petrovi přinesla odpovědnost a práci. Také kříž, který souvisel s jeho službou. Petr je biblickým textem také představen...

číst dál...
Josh Engle: Rozpoznej svoje povolání
Říj21

Josh Engle: Rozpoznej svoje povolání

Z epištoly k Římanům, 8. kapitoly se dozvídáme, že Bůh nás miluje a chce mít s námi obecenství. Bůh s námi jedná jako se svými syny a dcerami, nic nás nemůže oddělit od Jeho lásky. Máme vztah s Bohem, povolání a úkol. Naším úkolem je vykoupit svět. Kříž nám odhaluje naši hodnotu, která nabývá na smyslu skrze oběť Ježíše Krista. Bůh chce znovu vykopatčeské studny a připomenout nám, že se chce se dát poznat také českému...

číst dál...
Petr Raus: Služba v církvi
Říj07

Petr Raus: Služba v církvi

Ústředním textem kázání jsou slova apoštola Petra „Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.“ Zastavíme se ale i u dalších pohledů tohoto Petrova dopisu. Apoštol v něm radí, jak žít uprostřed ostatních lidí. Některé jeho pohledy vyvolávají řadu otázek, na některé se pokusíme odpovědět. Budeme zkoumat požehnání a jeho důsledky, lásku, lidské sebevědomí. Budeme hledat, jaký způsob, a hlavně jaký důvod služby se Pánu Bohu...

číst dál...
Petr Polách: Život na skále
Čvc01

Petr Polách: Život na skále

Varování před povrchní vírou, která neumožňuje vnitřní proměnu. Tu působí Duch svatý, když nasloucháme božímu slovu jako ti, kdo ho chtějí uplatňovat ve svém...

číst dál...
Václav Radoš: Povolání k naději
Dub22

Václav Radoš: Povolání k naději

Ať už máme jakékoli problémy nebo čelíme různě závažným okolnostem, Bůh je hoden chvály. Proč? Protože naše spasení pochází od Něj. Protože nám dal spasení ze svého velikého milosrdenství. Protože skrze svou životodárnou moc nám dává spasení. Protože nám dává spasení vzkříšením Ježíše Krista. Ať už máme jakékoli problémy, můžeme Jej chválit, protože naše spasení přetrvá až na věčnost a je bezpečným dědictvím v nebesích. Boží moc nás skrze Ježíšovu věrnost bezpečně střeží ke...

číst dál...