Matúš Kušnír: Jsi uzdraven!
Říj14

Matúš Kušnír: Jsi uzdraven!

Jan má rád silné příběhy, tento je třetí v pořadí. Ježíš vstupuje do rozhovoru, tentokrát s nemocným mužem a táže se ho, zda chce být zdravý. Na první pohled je to dosti nesmyslná otázka, co jiného by mohl chtít nemocný, než právě zdraví? Popravdě, často nechceme Ježíšovo uzdravení. Zdraví se totižspojuje se zodpovědností – zdravý se musí učit pracovat, starat se o sebe a o jiné. Je jednodušší zůstat nemocný a foukat si své bolístky. Ježíš zde však podává definici zdraví – skutečně zdravý je ten, kdo je svobodný od...

číst dál...
Petr Raus: Služba v církvi
Říj07

Petr Raus: Služba v církvi

Ústředním textem kázání jsou slova apoštola Petra „Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.“ Zastavíme se ale i u dalších pohledů tohoto Petrova dopisu. Apoštol v něm radí, jak žít uprostřed ostatních lidí. Některé jeho pohledy vyvolávají řadu otázek, na některé se pokusíme odpovědět. Budeme zkoumat požehnání a jeho důsledky, lásku, lidské sebevědomí. Budeme hledat, jaký způsob, a hlavně jaký důvod služby se Pánu Bohu...

číst dál...
Matúš Kušnír: Obnova chrámu
Zář30

Matúš Kušnír: Obnova chrámu

Příběh Nehemiáše, Ezdráše a Zorobábela jsou příběhy o obnově Božích zaslíbení vůči svému lidu, o obnově chrámu a bohoslužeb. V procesu obnovy hraje zásadní roli pohanskýkrál Kýr, kterého si Bůh vyvolil, aby ho použil ke svým záměrům. V tom příběhu hrají roli kněží i lévité, ale také celýnárod. V procesu obnovy hraje zcela jistě roli Bůh a Jeho záměr s...

číst dál...
Matúš Kušnír: Bohoslužba vděčnosti
Zář23

Matúš Kušnír: Bohoslužba vděčnosti

Dnes je den vděčnosti za úrodu, kterou nám Bůh dal, ale také za jiné dary, které jsme obdrželi z Boží ruky. Důležitějším darem, než úroda na našem poli, jsou lidé kolem nás a sám Pán Ježíš Kristus. On nám dává návod, z čeho se máme radovat. Ukazuje nám na skutečnosti, které jsou nepatrné, malé, přesto jsou důvodem k veliké...

číst dál...
Matúš Kušnír: Jste to, co jíte
Zář16

Matúš Kušnír: Jste to, co jíte

Vzpomínáte na pořad televize Prima “Jste to, co jíte”? Rázná doktorka Kateřina vyhazuje z ledniček klientů nezdravé potraviny. Slogany bývají zavádějící, je tomu tak i v tomto případě. Kdo vlastně jsme? Naši identitu nemohou určovat lidé kolem nás, neurčujeme ji ani my sami. To, kdo jsme, je odvozeno od toho, kdo je náš...

číst dál...
Lukáš Nyzio: Musíte se znovu narodit
Zář09

Lukáš Nyzio: Musíte se znovu narodit

Nikodém je prvním člověkem, kterému Ježíš vysvětluje, co to znamená narodit se znovu podle měřítek Božího království. Pro člověka je to něco těžko pochopitelného, přesto a možná právě proto je to klíč ke vztahu s...

číst dál...