Matúš Kušnír: Není tu!
Dub21

Matúš Kušnír: Není tu!

Ježíš je vzkříšen! Zvítězil nad smrtí! Zvítězil nad lidskou zlobou a nenávistí! Zvítězil nad hříchem! Zvítězil nad Božím nepřítelem! Dnes slavíme nejdůležitější událost křesťanských dějin, bez níž by naše víra a naděje byla marná. Kristus po svém vzkříšení učedníkům zanechává vzkaz, ale také osobně se setkává s těmi, kteří přišli nahlédnout do prázdného...

číst dál...
Matúš Kušnír: Sedm Ježíšových slov
Dub19

Matúš Kušnír: Sedm Ježíšových slov

Obvykle se u velkopáteční zvěsti zaměřujeme na aktéry Ježíšova ukřižování – dav, kolemjdoucí, židovské představené, vojáky, zločince na kříži, Ježíšovy přátele, a nakonec i na setníka. Každý se nějak chová, nějak reaguje, vyjádřuje tím svůj postoj k Ježíšově ukřižování. Všímáme si obvykle, že dav se vysmívá, vojáci losují, zločinci si mezi sebou povídají, setník nakonec vyznává Ježíšovu spravedlnost. To je však jenom omáčka, kulisy dějin. Dnes se zaměříme na hlavní postavu na jevišti, na to, co říká...

číst dál...
Matúš Kušnír: Pán ho potřebuje!
Dub14

Matúš Kušnír: Pán ho potřebuje!

Dnešní, “květnou” nedělí začíná Velký týden, který končí oslavou vzkříšení Ježíše Krista. Připomínáme si dnes triumfální Ježíšův vjezd do Jeruzaléma – na oslátku. Pokud si Ježíš použil oslíka, aby naplnil starozákonní proroctví a vzal si slávu, může si použít i nás. Pán Ježíš potřebuje Tvoji...

číst dál...
Matúš Kušnír: Ježíš, Mojžíš a Eliáš
Dub07

Matúš Kušnír: Ježíš, Mojžíš a Eliáš

Ježíš býval obklopen různými lidmi, zástupy, sedmdesáti následovníky, dvanácti učedníky. S každou skupinou pracoval jinak, pro každou měl jinou lekci. Dnešní příběh se odehrává na hoře proměnění, zřejmě hoře Tábor, před zraky tří Ježíšových učedníků – Petra, Jakuba a Jana. Tou ústřední osobou však nejsou tři učedníci, dokonce ani Mojžíš a Eliáš, starozákonní duchovní velikáni, nýbrž hlas Boha Otce, kterýzní: “Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si...

číst dál...
Jan Vaňuš: Jak obstát v tomto světě?
Bře31

Jan Vaňuš: Jak obstát v tomto světě?

Jak to udělat, abych prožil ten plný život, který Pán Ježíš zaslíbil v Jeho plnosti, pokoji, radosti? Jak to mám zvládat v osobním životě? Někdy prožívám chvíle kdy cítím pevnou zem, jsem si jistý „v kramflecích“. Ale někdy prožívám i takové chvíle, kdy to nezvládám ve vztazích, v osobním životě, v práci? Za kým jdu a kde hledám...

číst dál...
Matúš Kušnír: Člověk, vždy včas?
Bře24

Matúš Kušnír: Člověk, vždy včas?

Boží vnímání času je jiné než lidské. Bůh není člověkem, kterýby byl omezen časem, ale také člověk není Bohem, žije v daném čase a prostoru. Existuje reálné nebezpečí, že člověk zmešká příhodný čas, čas Božího navštívení a jednání. Nerozpozná Boží vedení a nezareaguje na něj. Nebo reaguje přesně naopak. Děje se tak zpravidla tehdy, když se člověk zabývá málo důležitými věcmi, a ty opravdu důležité nechá...

číst dál...