Matúš Kušnír: Klíčové rozhodnutí
Čvn17

Matúš Kušnír: Klíčové rozhodnutí

Dnešní biblický příběh je obzvlášť zajímavý. Cizinka běží za Ježíšem a volá na Něj, potřebuje totiž Jeho uzdravující moc. Ne pro sebe, leč pro své dítě. Ježíš si jí nevšímá, a protože mu nedá pokoj, odvěti cosi hanlivého o psech a drobcích. Pak nastává moment klíčového rozhodnutí té ženy: “Ano, Pane, ale…” Tento rozohvor byl klíčový také pro Ježíšovu službu. Udělal výjimku z pravidla, díky které také také my a naše děti se můžeme radovat ze...

číst dál...
Matúš Kušnír, Tonda Prokůpek: Křesťanské hodnoty
Čvn03

Matúš Kušnír, Tonda Prokůpek: Křesťanské hodnoty

V naší společnosti se v poslední době vynořilo nemálo obránců křesťanských hodnot. Najednou se Evropané probouzí a ze strachu z cizinců začínají bránit křesťanské hodnoty, na nichž je Evropa založena. Přemýšleli jste však nad tím, jaké jsou tyto hodnoty? Mám za to, že křesťanské a židovské hodnoty pocházejí z lásky k Bohu a k člověku. Hodnoty není třeba bránit, je třeba začít je žít.    3.6.2018 Matúš Kušnír    10.6.2018 Tonda...

číst dál...
Nathan Beck: Duch svatý
Kvě20

Nathan Beck: Duch svatý

Duch svatý je třetí osobou Trojice, jehož úkolem je uvádět do praxe realitu Božího království zde na zemi. Díky Jeho vedení Boží království roste do hlouby duchovního života a do šířky v misijní činnosti. Vstup do Božího království není pouhou informací, kterou přijímáme, ale začátek vztahu s Bohem, jenž neustále pracuje ve mně a v mém okolí. Dnešní text nás zve, abychom rozpoznávali práci Ducha svatého v našem okolí a rostli k zralosti v...

číst dál...
Matúš Kušnír: Když přišel den Letnic…
Kvě13

Matúš Kušnír: Když přišel den Letnic…

Svátek seslání Ducha svatého budeme slavit až příští týden, ale téma Ducha svatého je natolik stěžejní, že se mu hodláme věnovat více a častěji. Bez Ducha svatého by totiž církev neexistovala. Duch nám byl dán jako prvotina toho, co nás čeká v budoucnosti s Ježíšem Kristem. Duch svatý nám také pomáhá naplňovat Velké poslání! Zároveň je ten, jehož není možné pojmout ani obsáhnout, stejně tak, jak není možné spoutát vítr. Místo pokusu o krocení větru bychom měli napnout...

číst dál...
Pavel Barot: Jsi připraven plnit příkaz vzkříšeného Ježíše?
Kvě06

Pavel Barot: Jsi připraven plnit příkaz vzkříšeného Ježíše?

Vzkříšený Ježíš nám nepřikazuje, abychom šli a sami budovali jeho církev a šířili evangelium, to by byl pro nás nesplnitelný úkol a Ježíš to ví, proto nám ukládá, abychom byli pomocníky Ducha Sv. a za jeho vedení mu pomáhali a tak byli účastni na Božím díle. S použitím moci Ducha svatého je pro nás uložený úkol splnitelný. Kdy se můžeme tuto moc spolehnou je naléhavá otázka nejen na každého z nás, ale i na sbor a...

číst dál...
Matúš Kušnír: Řeky vody živé
Dub29

Matúš Kušnír: Řeky vody živé

Ježíš nás povzbuzuje k tomu, abychom přišli k Němu a pili. Zároveň sám sebe označuje za zdroj živé vody. Lidé různě reagují na tuto Ježíšovu výzvu. Tyto Ježíšovy výzvy vždy přinášejí rozdělení v řadách posluchačů. Nelze jít dál a nezaujmout žádný postoj vůči Ježíši a Jeho slovům. I dnes se dělí lidé v zásadě na dvě skupiny (na dva tábory). Ti první by byli raději, kdyby vůbec nebyl, ti druzí Jeho slovům věří a přijímají Ho jako Mesiáše...

číst dál...