Matúš Kušnír: Naděje
Pro09

Matúš Kušnír: Naděje

Advent se spojuje s očekáváním, a očekávání s nadějí. Naděje není jen téma, které je vhodné na smuteční obřad. Naděje je hnací sílou lidstva, ono pověstné světlo na konci tunelu; naděje, že se věci změní, že se naše děti budou mít lépe než se máme my. Naděje pro nás, křesťany, znamená nadechnutí se věčnosti, Božího království, Boží slávy. K prožívání této naděje jsme zváni už zde, na...

číst dál...
Pavel Barot: Ježíšovo svědectví
Pro02

Pavel Barot: Ježíšovo svědectví

Advent netrvá jen 4 týdny před Vánocemi. Jeho začátek je nutno hledat v našem hříchu v ráji, konec v okamžiku, kdy přijde znovu, jak přislíbil. Náš hřích, Ježíšovu oběť i Jeho návrat si připomínáme právě v tento předvánoční čas. Činíme tak proto, abychom upevňovali svou víru v našeho Spasitele. Již od okamžiku, kdy Ježíš chodil po světě, si pokládali lidé otázku, zda právě On je tím prorokovaným Mesiášem. Ježíš sám o tom vydává...

číst dál...
Matúš Kušnír: Modlitba v chrámu
Lis25

Matúš Kušnír: Modlitba v chrámu

Dnes je poslední neděle církevního roku. Společně budeme rozjímat o jedné nevšední bohoslužbě. Účastní se jí tři osoby, dva lidé a Bůh. Ti dva jsou úplně odlišní, představitelé dvou světů. Jeden – vážený muž, druhý – opovrhován lidmi. Přesto Boží soud na závěr celého příběhu je velmi překvapivý. Ten opovrhovaný odchází ospravedlněn, ten vážený nikoliv. Boží pohled na člověka je zde zcela opačný než...

číst dál...
Matúš Kušnír: Nepochopitelná oběť
Lis18

Matúš Kušnír: Nepochopitelná oběť

Soudce Jiftách neměl zrovna skvělý původ, byl nemanželským dítětem Gileáda a v dětství prožil pocity odmítnutí, výsměch a pohrdání. Jeho původ a zážitky z dětství nebyly pro Boha překážkou k tomu, aby byl povolán a lidmi pověřen k plnění soudcovské funkce v Izraeli. Jeho životní příběh je však znám slibem, který dal Bohu, a který následně splnil. Obětoval svou vlastní dceru. Ne všechno, co přinášíme na “olář” našemu Bohu, od nás Bůh skutečně žádá. Někdy je to naše iniciatíva, která přesahuje Boží...

číst dál...
Matúš Kušnír: Na stupni vítězů
Lis11

Matúš Kušnír: Na stupni vítězů

Často slýcháme, že život je těžký, že bojujeme, ale že to nevzdáváme. Však to nějak dopadne. Skepse a apatie se udílí i nám, křesťanům. Pokud dosáhneme nějakého úspěchu, moc se tím nechlubíme. Jako by byly “úspěch” a “vítězství” v křesťanství tabu. Jakou tvář má vítězství v novozákonní době? Nad čím vítězíme? A vůbec, s kým bojujeme? Jákob bojuje zvláštní boj, přetahuje se s neznámým mužem a ten muž jej nemůže porazit. Bojuje za požehnání, chce obstát v setkání s...

číst dál...
Vojtěch Barot: Miluješ svého bratra?
Lis04

Vojtěch Barot: Miluješ svého bratra?

Jsme vyzýváni k tomu, abychom se milovali navzájem, neboť sám Bůh nás miluje nepopsatelnou láskou. Jak ale můžeme Bohu tuto lásku oplácet, když ve skrytu duše cítíme nenávist vůči někomu jinému? Proč lidem nedokážeme odpustit a držíme se té nitky nenávisti zuby nehty? Pokud chceme žít ve Světle, milujme svého bratra a nenechme se oslepit...

číst dál...