Matúš Kušnír: Starší
Úno17

Matúš Kušnír: Starší

Začínáme sérii tří nedělních kázání zaměřených na službu staršího v místním sboru. Za čas budeme rozpoznávat povolání k této službě u kandidátů do staršovstva a budeme přemýšlet, komu svěříme tento úkol pro příští období. Podlečeho to poznáme? Jaká jsou kritéria při volbě starších sboru a jaká je vlastně náplň jejich služby? Co můžeme očekávat od staršího sboru? Co od něj očekává Pán Církve, Ježíš Kristus?     3.2.2019 – Starší jako pastýři (Ž23, 1.Petrova 5,1-4)    10.2.2019 – Starší jako strážci (Ezechiel 33,1-9; 1.Timoteova 3,1-7)    17.2.2019 – Starší jako vedoucí (1.Timoteova 5,17-18; Lukáš...

číst dál...
Lukáš Nyzio: Očekávající církev
Led27

Lukáš Nyzio: Očekávající církev

Celý Starý zákon očekává příchod Mesiáše. Ježíš naplnil toto zaslíbení, které lidé od Boha dostali, ale zjistili, že doba očekávání ještě nekončí. Církev má napjatě očekávat druhýKristův příchod a Simeon s Annou jsou nám v tom příkladem. Ukazují nám způsob, jakým má očekávat Novozákonní církev, stejně jako my dnes, na chvíli, která může přijít stejněnenápadně a nečekaně, jako tehdy před dvěma tisíci lety. Simeon s Annou nám ukazují, že kdo je připraven, není...

číst dál...
Karel Buba: Hlavní předpoklad služby v církvi
Led20

Karel Buba: Hlavní předpoklad služby v církvi

Předpokladem služby v církvi je láska od Boha. Učedníku Petrovi přinesla odpovědnost a práci. Také kříž, který souvisel s jeho službou. Petr je biblickým textem také představen...

číst dál...
Matúš Kušnír: O dělnících na vinici
Led13

Matúš Kušnír: O dělnících na vinici

Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. Na této vinici je spousta různé práce, zcela jistě se najde i pro Tebe. Bůh Tě zve k spolupráci na svém díle a slibuje odměnu za Tvou práci. Bůh si všímá Tvé námahy a váží si jí. Zároveň tu nejdůležitější “práci” už vykonal Bůh sám ve svém Synu, který přišel na naše tržiště, do naších lidských radostí i...

číst dál...
Matúš Kušnír: Vyslyšel jsem tvou modlitbu
Led06

Matúš Kušnír: Vyslyšel jsem tvou modlitbu

Dnes poznáme Boha jako toho, kdo vyslýchá modlitby svého služebníka. Králi Ezechiášovi zvěstuje prorok Izajáš uzdravení od nemoci a přidá mu dalších 15 let života. To se děje poté, co je králi oznámena skutečnost, že brzy zemře a je vyzván, aby dal do pořádku svoje vztahové...

číst dál...
Tomáš Kolman: Dokud máme čas
Pro30

Tomáš Kolman: Dokud máme čas

Pozítří nám začne nový rok, odstartuje dalších 8760 hodin našeho života s letopočtem 2019. Nikdo z nás jich nebude mít víc, ale ne všichni z nich budeme mít stejně. Pavel do nich vnáší určité programové prohlášení, jak je prožít. A ne zrovna...

číst dál...