Václav Radoš: Povolání k naději
Dub22

Václav Radoš: Povolání k naději

Ať už máme jakékoli problémy nebo čelíme různě závažným okolnostem, Bůh je hoden chvály. Proč? Protože naše spasení pochází od Něj. Protože nám dal spasení ze svého velikého milosrdenství. Protože skrze svou životodárnou moc nám dává spasení. Protože nám dává spasení vzkříšením Ježíše Krista. Ať už máme jakékoli problémy, můžeme Jej chválit, protože naše spasení přetrvá až na věčnost a je bezpečným dědictvím v nebesích. Boží moc nás skrze Ježíšovu věrnost bezpečně střeží ke...

číst dál...
Samuel Roth: Strach ze selhání
Dub15

Samuel Roth: Strach ze selhání

Bible představuje apoštola Petra jako křehkého hrdinu. V jedné chvíli chodí po vodě, pak začne pochybovat a topí se. Jak je tedy možné, aby člověk, který zradil Ježíše na Velký Pátek, našel v sobě odvahu umírat mučednickou smrtí? Co mu umožnilo zahodit své rybářské sítě podruhé a převzít zodpovědnost v...

číst dál...
Matúš Kušnír: Jarní úklid
Dub08

Matúš Kušnír: Jarní úklid

První jarní dny jsou vždy ve znamení úklidu. Sníh ledacos přikryl, teď, když už zde není, se odkryla nahota našich zahrad. Je zde ještě něco, co je třeba uklidit, a to si mnozí neuvědomujeme – naše srdce, naše nitro, naši duši. Potřebujeme odklidit nánosy špíny a nepořádku v našem nitru. Potřebujeme odplevelit náš vztah s živým...

číst dál...
Jaroslav Orawski: Co by bylo, kdyby nebylo…?
Dub01

Jaroslav Orawski: Co by bylo, kdyby nebylo…?

Podle Písma svatého víra ve vzkříšení Pána Ježíše Krista patří vedle víry v Kristovo ukřižování k tomu nejpodstatnějšímu, co velikonoční evangelium přináší. Apoštol Pavel tu myšlenku dále rozvíjí, když píše, že bez víry v Kristovo vzkříšení bychom nikdy neprožili pokoj a radost ze spasení, neměli bychom důvod spoléhat na Boží pomoc v našem trápení a bolestech v současnosti a neměli bychom ani žádnou naději pro věčnost. A to všechno patří neoddělitelně k poselství...

číst dál...
Matúš Kušnír: Miloval své druhy, miloval až do konce
Bře30

Matúš Kušnír: Miloval své druhy, miloval až do konce

Velkopáteční kázání o veliké Boží lásce k člověku. Jan 13,1-20

číst dál...
Matúš Kušnír: Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu
Bře25

Matúš Kušnír: Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu

Dnes si celá církev připomíná vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Přesto že je Král, vjíždí na oslátku. Evangelista Jan si dává záležet, abychom porozuměli důvodu tohoto činu – aby se na něm vyplnilo to, co bylo napsáno v...

číst dál...