Zakládání sboru CB Elim Opava popáté
Dub13

Zakládání sboru CB Elim Opava popáté

Už popáté Vám nabízíme rozhovor Tomáše Kolmana, vikáře a vedoucího stanice CB Opava-Elim a poprvé Lukáše Nyzia, vikáře v Bruntále s redaktorkou TWR, Lucií Endlicherovou. Sledujte s námi pravidelně vznik a růst nových sborů na Opavsku. Tomáš Kolman Matúš Kušnír a Lukáš Nyzio Více křesťanských pořadů ze záznamu a živé vysílání najdete na webu:...

Čti více...
Příběh ztraceného syna 2.část
Bře28

Příběh ztraceného syna 2.část

Lukáš 15,25-32 V první části našeho podobenství jsme se věnovali příběhu mladšího syna. Toto velmi známé vyprávění je pokračováním dvou předcházejících podobenství o ztracené ovci a o ztracené minci. Ty spolu s podobenstvím o ztraceném synu tvoří jeden celek. V příběhu ztraceného syna Pán Ježíš dvě předcházející podobenství spojuje. Ztracenou ovci vidíme v bratrovi, který rozhýřil celý majetek, přesto se vrátil a otec ho čekal s...

Čti více...
Zpráva kazatele o stavu sboru – za rok 2018
Bře24

Zpráva kazatele o stavu sboru – za rok 2018

Milí členové sboru, V roce 2018 nás provázel biblický verš z Římanům 10,17: “Víra je tedy ze slyšení zprávy, a tou zprávou je slovo Kristovo”. Tento průvodní verš nám znovu připomíná náplň služby církve tomuto světu, kterou je zvěstování Božího slova. Pouze tato dobrá zpráva, kterou Bůh směřuje člověku, umí vypůsobit víru v srdcích svých posluchačů. Vám všem, kteří jste v loňském roce nesli pochodeň evangelia, ať už za kazatelnou nebo...

Čti více...
Zakládání sboru CB Elim Opava počtvrté
Lis15

Zakládání sboru CB Elim Opava počtvrté

Zase po půl roce vás chceme vzít na výlet do Opavy, kde sledujeme vznik nové stanice sboru Církve bratrské. Zvukový záznam pořadu: Více křesťanských pořadů ze záznamu a živé vysílání najdete na webu:...

Čti více...
Bratrská láska podle Ř14 – přesvědčení a tolerance
Čvc28

Bratrská láska podle Ř14 – přesvědčení a tolerance

Úvod, nastínění tématu Každý z nás se jistě setkal s křesťany, kteří se spolu neuměli snést, nebo se sborem, který si nedokázal udržet lidi, které přivedl ke Kristu. A co třeba sbor, ve kterém se návštěvníci – nekřesťané – lidé zvenčí – necítili vítáni1. Kořen těchto aktuálních praktických témat řeší Římanům 14-15. Pokusíme se najít odpověď na téma, do jaké míry trvat na svém přesvědčení a do jaké míry najít toleranci vůči chování a...

Čti více...
Pastýřský dopis předsedy Rady CB
Čvn30

Pastýřský dopis předsedy Rady CB

Milí přátelé, sestry a bratři, rád bych vás v posledním pastýřském dopise v tomto školním roce pozdravil slovy epištoly Židům 10,23–24: Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Rád bych z tohoto textu vypíchl slovo naděje. Slovům o naději se v dnešní době někdy dává nálepka „naivita“,...

Čti více...