Matúš Kušnír: Bohoslužba vděčnosti

Dnes je den vděčnosti za úrodu, kterou nám Bůh dal, ale také za jiné dary, které jsme obdrželi z Boží ruky. Důležitějším darem, než úroda na našem poli, jsou lidé kolem nás a sám Pán Ježíš Kristus. On nám dává návod, z čeho se máme radovat. Ukazuje nám na skutečnosti, které jsou nepatrné, malé, přesto jsou důvodem k veliké radosti.

Autor příspěvku: Matúš Kušnír

Sdílej tuto stránku: